« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná úprava provozu na silnici I/19 a na silnici I/43 JMK 131678/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

P02 (910.51 kB)
B28
<br> B20a
30
<br> 19
<br> 19
<br> 376
<br> IJ4b
<br> IJ4
b
<br> A I
ZS
<br> MIM
O B
<br> US
<br> B1
<br> Z2
<br> A IZ
S
<br> MIM
O B
<br> US
<br> E13 IJ4
b
<br> A IZS
MIMO BUS
<br> IS11c
<br> B28
<br> B20a 30
<br> IS1
1c
<br> IS11c
<br> B28
B20a
<br> 30
<br> IS11a
ŽĎÁR ZBRASLAVEC
<br> ZBRASLAVEC
<br> IS11b
<br> BRNO
IS11b
<br> ŽĎÁR N.S <.>
<br> ŽĎ
ÁR
<br> ZB
RA
<br> SL
AV
<br> EC 30
C2b
<br> E9
<br> B28
<br> B20a
30
<br> B28
<br> B20a
<br> 30
<br> B20a
30
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B2
8 B2
0a
<br> 40
<br> B29
<br> B28
<br> B20a 30
<br> IS11c
<br> B28
<br> B20a30
<br> IS11b
ŽĎÁR N
<br>.S <.>
<br> IS11a
<br> B2
8
<br> B28
<br> B20a
30
<br> IS11c
<br> B20a
<br> 40
B28
<br> B28
<br> B20a
30
<br> IS
11
<br> c
<br> B28B20a
30
<br> B2
8
<br> B2
0a
<br> 30
IS
<br> 11
c
<br> BRNO
<br> 30
<br> RUDKASEBRANICE
<br> IP10a
E3a
<br> 1000
m
<br> E9
<br> RUDKA
<br> KUNŠTÁT
<br> B4
E5
<br> 3,5t
<br> E9B
28 B2
<br> 0a
<br> IP
10
<br> a
<br> IS
11
<br> a
<br> IS1
1c B
<br> 4
E5
<br> 3 <,>
5t
<br> IJ4
b
<br> IJ4
c
<br> IS11c
<br> IJ4b
<br> IJ4c
<br> B1
Z2
<br> E1
3
<br> IP10a
E3a
<br> 600m
<br> E9
<br> IS11b
<br> B28B20a
<br> IS11a
<br> IJ4
b
<br> IJ4
c
<br> B4E5
3,5t
<br> IJ4b
<br> IJ4c
B1
<br> Z2
E13
<br> C2
c
<br> E9
<br> IS
11
<br> b
ŽĎ
<br> ÁR
N
<br>.S
<.>
<br> BRNO
<br> II/376
<br> RUDKA
<br> SEBRANI
CE
<br> ŽĎÁR
I/19
<br> IS
11
<br> b
ŽĎ
<br> ÁR
N
<br>.S
<.>
<br> 20 m
<br> Č.j.: KRPB -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / Č.j.- 2018 - 060106 - TES
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DI
<br> DLE § 77 ODST.3 ZÁK.Č.361/2000 Sb <.>
O PROVOZU NA POZEMNÍCH
<br> KOMUNIKACÍCH,SOUHLASÍME S
NÁVRHEM DZ,ZUK I S UZAVÍRKOU <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> VYPRACOVALA: KONTROLOVAL: DATUM:
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> POZNÁMKA:
<br> Mgr.Veronika Pavlasová Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
<br> ČÍSLO VÝKRESU:
<br> STUPEŇ:
<br> I/XX KUNŠTÁT,HRNČÍŘSKÝ JARMARK
2
<br> DoZBos s.r.o <.>
XXXXXXX XXXXXX XX
XXX XX Boskovice...
P01 (1.62 MB)
Poříčí
<br> TÚ.<.> Vanovice EE.D “a' F—1-: $""; „Hifi-51%:-.__J USÍUD („ | ] E | v \ Drvá D': fie :::; \ EE Kem—:|; |_._ \fhgšeňvzr'.BZIF'IDV “f'il' ::er IEĚÍ ';ÍĚÍŠLÉÍ
<br> ar t'alfl WIS
<br> Olešnice
<br> „_ Třetwélín Rozalcka
<br> Vranová Kněžw—Řkn Kladem? Pamětice
<br>._ K,<.> Sulíkoú-\ nlnlce
<br> fťihllllttm
<br> Lhota KHČHUV 1 Olešnice
<br> \ \ Letowce “s“ Řbzseč Petrov Lhota.<.> a“,nad Kunštátem \ SUd'Ce “sva " PFDSBÍÍH Pudull' ťia-Ím: * „f.Míchov Louka “\ meék ] ím tim?; g Klan-tetov- ! Dvur? :D' 3 “ : Liív &' : 3 &; É ! Ú; sax-zi Ě 3% ff &.-.! El Boskovlce - HIuhnkf—z ! _ L.Ku-wšalazu Chrudrchromv Tasovice Sebranice,' Mladkov \ ! Touocř ml „ Fil Zbraslavec Voděrady ! Černovice _ ?ŠŠEĚ Skalice \ Kunice mše2= \ nad Svitavou \ll“ \ x _ \ Lhota H „,! [: Lysic \ \ f \\.<.> _ \ \\ ! Jahloňany ! & = _.! Lhota Brumov Bedrlchov Rapotina thOV \ Ujezd __ <.>,_ až u Boskovic Geil-<:,r | ! Obora \ _ L.<.> -Jůzr'ú'.:,)Él " Kunčina Ves Žleby Kozárov '! Žermkv 33h! &.<.>,| Doubravice Kun'CkV Bělec \ nad Svitavou : GELY—É 151W.\- | S | Slrhaře.H | -- yna OV.r_J eszn Dlouha,- Ochoz Lhota BYKUV'CB !
<br> u Tišnova
<br> Žďár
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná úprava provozu na silnici I/19 a na silnici I/43 JMK 131678/2022 (871.97 kB)
*KUJMXOPR8MZR*
KUJMXOPR8MZR
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br> 1
<br>
Č.j.: JMK 131678/2022 Sp.zn.: S - JMK 126758/2022 OD Brno 08.09.2022
<br>
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> Přechodná úprava provozu na silnici I/19 a na silnici I/43
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> XXX XXXXX o silničním provozu),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
<br> provozu na silnicích I.třídy <,>
<br> na základě návrhu Města Kunštát,se sídlem Kunštát,nám.Krále Jiřího 106,IČ 00280470,podaného
<br> v zastoupení právnickou osobou DoZBos s.r.o <.>,sídlem Boskovice,XXXXXXX XXXXXX XXXX/XX,PSČ XXX XX <,>
<br> IČ XXXXXXXX (dále jen žadatel) dne 29.08.2022 <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle obecné úpravy v § 171 a následujících části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle zvláštní úpravy
<br> v § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> po projednání návrhu (viz.přílohy P01 a P02 tohoto stanovení) dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu
<br> s dotčeným orgánem,kterým je dle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie – zde Policie
<br> České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko <,>
<br> Dopravní inspektorát,Bezručova 31,678 11 Blansko <,>
<br> stanovuje podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu
<br> a) na silnici I/19 Plzeň-Tábor-Pelhřimov-Havl.Brod-Žďár N.S.-Sebranice
<br> b) na silnici I/43 Brno-Svitavy-Králíky-st.hranice
<br> add a) v km 210,0-219,5,tj.v úseku od křižovatky se silnicí III/3769 ke křižovatce se silnicí II/376
<br> add b) v km 24,5 – 38,5,tj.v úseku od křižovatky se silnicí II/376 ke křižovatce se sil...

Načteno

edesky.cz/d/5672533

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz