« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DMBO 19341/2022/DOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace (1.14 MB)
B28
<br> B20a
30
<br> 19
<br> 19
<br> 376
<br> IJ4b
<br> IJ4
b
<br> A I
ZS
<br> MIM
O B
<br> US
<br> B1
<br> Z2
<br> A IZ
S
<br> MIM
O B
<br> US
<br> E13 IJ4
b
<br> A IZS
MIMO BUS
<br> IS11c
<br> B28
<br> B20a 30
<br> IS1
1c
<br> IS11c
<br> B28
B20a
<br> 30
<br> IS11a
ŽĎÁR ZBRASLAVEC
<br> ZBRASLAVEC
<br> IS11b
<br> BRNO
IS11b
<br> ŽĎÁR N.S <.>
<br> ŽĎ
ÁR
<br> ZB
RA
<br> SL
AV
<br> EC 30
C2b
<br> E9
<br> B28
<br> B20a
30
<br> B28
<br> B20a
<br> 30
<br> B20a
30
<br> B2
0a
<br> 30
<br> B2
8 B2
0a
<br> 40
<br> B29
<br> B28
<br> B20a 30
<br> IS11c
<br> B28
<br> B20a30
<br> IS11b
ŽĎÁR N
<br>.S <.>
<br> IS11a
<br> B2
8
<br> B28
<br> B20a
30
<br> IS11c
<br> B20a
<br> 40
B28
<br> B28
<br> B20a
30
<br> IS
11
<br> c
<br> B28B20a
30
<br> B2
8
<br> B2
0a
<br> 30
IS
<br> 11
c
<br> BRNO
<br> 30
<br> RUDKASEBRANICE
<br> IP10a
E3a
<br> 1000
m
<br> E9
<br> RUDKA
<br> KUNŠTÁT
<br> B4
E5
<br> 3,5t
<br> E9B
28 B2
<br> 0a
<br> IP
10
<br> a
<br> IS
11
<br> a
<br> IS1
1c B
<br> 4
E5
<br> 3 <,>
5t
<br> IJ4
b
<br> IJ4
c
<br> IS11c
<br> IJ4b
<br> IJ4c
<br> B1
Z2
<br> E1
3
<br> IP10a
E3a
<br> 600m
<br> E9
<br> IS11b
<br> B28B20a
<br> IS11a
<br> IJ4
b
<br> IJ4
c
<br> B4E5
3,5t
<br> IJ4b
<br> IJ4c
B1
<br> Z2
E13
<br> C2
c
<br> E9
<br> IS
11
<br> b
ŽĎ
<br> ÁR
N
<br>.S
<.>
<br> BRNO
<br> II/376
<br> RUDKA
<br> SEBRANI
CE
<br> ŽĎÁR
I/19
<br> IS
11
<br> b
ŽĎ
<br> ÁR
N
<br>.S
<.>
<br> 20 m
<br> Č.j.: KRPB -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / Č.j.- 2018 - 060106 - TES
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DI
<br> DLE § 77 ODST.3 ZÁK.Č.361/2000 Sb <.>
O PROVOZU NA POZEMNÍCH
<br> KOMUNIKACÍCH,SOUHLASÍME S
NÁVRHEM DZ,ZUK I S UZAVÍRKOU <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> VYPRACOVALA: KONTROLOVAL: DATUM:
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> POZNÁMKA:
<br> Mgr.Veronika Pavlasová Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
<br> ČÍSLO VÝKRESU:
<br> STUPEŇ:
<br> I/XX KUNŠTÁT,HRNČÍŘSKÝ JARMARK
2
<br> DoZBos s.r.o <.>
XXXXXXX XXXXXX XX
XXX XX Boskovice...
trasa (1.81 MB)
2022-09-05T15:03:59+0000
XXXXXXXX XXXXX Mgr <.>,Vedoucí odboru DOP
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXXXXX XXXXX Mgr <.>,Vedoucí odboru DOP
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXXXXX XXXXX Mgr <.>,Vedoucí odboru DOP
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DMBO 19341/2022/DOP (761.88 kB)
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br>
MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
<br> náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
<br> 680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
<br> (Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMBO 19337/2022 DOP
<br> DMBO 19341/2022/DOP
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jiri.sumbera@boskovice.cz
<br> 05.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
<br> provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
<br> a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
<br> Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1,písm <.>
<br> c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> takto:
<br> 1.na silnicích II/150,II/362,II/376,III/3652,III/3657,III/3658,III/3764,III/3769 a III/36213 – bude
<br> realizována přechodná úprava provozu (dále jen „PÚP“) při uzavírce silnice I/19 ve městě Kunštát <,>
<br> podl...

Načteno

edesky.cz/d/5668715

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz