« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3653456 001
1|8
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 59246/2022
<br> Naše sp.zn.: 93817/2021 DOP/JAVI
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
<br> Datum: 26.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FVNRE*
<br>
<br>
Obec Vikýřovice
<br> Petrovská 168
<br> 788 13 Vikýřovice zast <.>
<br>
<br> FILDMAN PROJEKT s.r.o <.>
<br> Zámostní 1155/27
<br> 710 00 Ostrava
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Šumperk,odbor dopravy,věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle
<br> § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a § 15 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „stavební zákon“),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
<br> vedeném podle § 94j stavebního zákona posoudil podle § 94l a §94o stavebního zákona žádost
<br> o vydání společného povolení,kterou dne 24.8.2021 podala
<br>
<br> Obec Vikýřovice,Petrovská 168,788 13 Vikýřovice (IČO 00635898) zast.FILDMAN PROJEKT
<br> s.r.o <.>,Zámostní 1155/27,710 00 Ostrava (IČO 08014469) (dále jen "stavebník"),a na základě
<br> tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona
<br>
s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu:
<br> „Revitalizace sídliště na ul.Školní,Vikýřovice“
<br>
na pozemcích p.č.1269/1,126...

Načteno

edesky.cz/d/5406252

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz