Město Šumperk

Okresní město
Okres Šumperk

http://sumperk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šumperk
nám. Míru 364/1
787 01 Šumperk

Datová schránka: 8bqb4gk
E-mail: posta@musumperk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 06. 2022 Zatoulaní psi
01. 06. 2022 Zahájení společného řízení
01. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu města za rok 2021
01. 06. 2022 Dokument "Exekuční příkaz..." již není dostupný.
01. 06. 2022 Zahájení řízení
31. 05. 2022 Opatření obecné povahy
31. 05. 2022 Výběrové řízení
30. 05. 2022 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
30. 05. 2022 Opatření obecné povahy
30. 05. 2022 Dokument "Odročení dražebního j..." již není dostupný.
30. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
27. 05. 2022 Opatření obecné povahy
27. 05. 2022 Zahájení společného řízení
26. 05. 2022 Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027
26. 05. 2022 Usnesení z 90. schůze rady města
24. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
24. 05. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení
24. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
24. 05. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení
23. 05. 2022 Pronájem majetku
23. 05. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Územní rozhodnutí
23. 05. 2022 Oznámení o změně vymezení nočního klidu a konzumaci alkoholických nápojů
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Prodej majetku
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Skoumal Vladimír
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Skoumal Vladimír
23. 05. 2022 Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu ÚP Vikantice
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Zahájení územního řízení
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Holomek Jiří
23. 05. 2022 Seznam registračních úřadů a počty podpisů na volby
23. 05. 2022 Dokument "Odročení dražebního j..." již není dostupný.
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy

XML