Město Šumperk

Okresní město
Okres Šumperk

http://sumperk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šumperk
nám. Míru 364/1
787 01 Šumperk

Datová schránka: 8bqb4gk
E-mail: posta@musumperk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2022 Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027
26. 05. 2022 Usnesení z 90. schůze rady města
24. 05. 2022 Dražební vyhláška
24. 05. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení
24. 05. 2022 Dražební vyhláška
24. 05. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení
23. 05. 2022 Pronájem majetku
23. 05. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Územní rozhodnutí
23. 05. 2022 Oznámení o změně vymezení nočního klidu a konzumaci alkoholických nápojů
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Prodej majetku
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Skoumal Vladimír
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Skoumal Vladimír
23. 05. 2022 Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu ÚP Vikantice
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Zahájení územního řízení
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Holomek Jiří
23. 05. 2022 Seznam registračních úřadů a počty podpisů na volby
23. 05. 2022 Odročení dražebního jendání
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Dražební vyhláška
23. 05. 2022 Pronájem majetku
23. 05. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Územní rozhodnutí
23. 05. 2022 Oznámení o změně vymezení nočního klidu a konzumaci alkoholických nápojů
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy
22. 05. 2022 Prodej majetku
22. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Čechová Michaela

XML