« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Návrh závěrečného účtu města za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu města za rok 2021
Město Šumperk - výsledky k 31.12.2021
PŘÍJMY Rozpočet 2021 Opatření I-XV Rozpočet Skutečnost Plnění
<br> ORJ POL tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč %
<br> 1) Daňové příjmy 396 557 3 937 400 494 474 311 118
<br> Sdílené a výlučné daně: 354 200 3 937 358 137 422 779 118
<br> 10 11xx - Daně z příjmů 172 200 3 937 176 137 198 577 113
<br> 10 12xx - Daň z přidané hodnoty 167 000 167 000 208 672 125
<br> 10 15xx - Daň z nemovitých věcí 15 000 15 000 15 530 104
<br> Správní poplatky: 9 107 0 9 107 11 660 128
<br> 1 1361 - Správní agenda (matrika,OP,CP,<.>.) 1 350 1 350 1 638 121
<br> 7 1361 - Správní poplatky dopravy 5 500 5 500 6 985 127
<br> 8 1361 - Agenda životního prostředí 174 174 370 213
<br> 10 1361 - správní poplatky vymáhání 20 20 48 240
<br> 12 1361 - Agenda výstavby 1 200 1 200 1 847 154
<br> 13 1361 - Živnostenská agenda 500 500 527 105
<br> 16 1361 - Ověřování,Czech Point 363 363 245 67
<br> Místní poplatky: 17 350 0 17 350 18 242 105
<br> 10 1340 - Komunální odpad 16 700 16 700 17 481 105
<br> 10 1341 - Psi 650 650 761 117
<br> Ostatní odvody z vybraných činností: 15 900 0 15 900 21 630 136
<br> 7 135x - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů 900 900 947 105
<br> 10 138x - Odvody z loterií 15 000 15 000 20 561 137
<br> 1334 - Odnětí půdy 122 100
<br> 2) Nedaňové příjmy 63 439 4 894 68 333 81 664 120
<br> Příjmy z vlastní činnosti: 59 889 150 60 039 69 174 115
<br> 1 21xx - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) 90 90 41 46
<br> 2 21xx - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena) 2 550 1 000 3 550 3 458 97
<br> 4 21xx - Příjmy městské policie (parkovací karty) 200 200 396 198
<br> 22 21xx - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty 33 498 33 498 34 364 103
<br> 22 21xx - Pronájem Nemocnice s.r.o.10 544 10 544 12 349 117
<br> 5 21xx - Příjmy odboru ŠKV (vstupné,pronájmy,propag.před.) 655 655 852 130
<br> 5 21xx - Odvod p.o.ZŠ 8.května 117 117 117 100
<br> 5 21xx - Odvod p.o.Městská knihovna T.G.M.Šumperk 0 150 150 150 100
<br> 8 21xx - Služby za komunál...

Načteno

edesky.cz/d/5411674

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz