« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021 578
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZÁBŘEH
ODBOR SPRÁVNÍ
STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ
ÚŘAD
Masarykovo náměstí 6,789 01
Zábřeh
<br> VITZAB.VD_310648
MUZB/26265/2022/SVU
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> Ing.Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
Boženy Němcové XX
XXX XX Zábřeh
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/26265/2022/SVU
<br> SPIS.ZN.: Výst.578/2021/Ba
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXX,DiS <.>
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jana.bartosova@muzabreh.cz
<br> DATUM: 25.05.2022
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Ing.Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX,Boženy Němcové XX,XXX XX Zábřeh
(dále jen "žadatel") dne 24.03.2021 podal žádost o dodatečné povolení stavby:
<br> hospodářský objekt u rodinného domu č.p.72 Zábřeh
na pozemku parc.č.1102/3 v katastrálním území Zábřeh na Moravě.Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby <.>
<br> Stavba obsahuje:
- Hospodářský objekt ke skladování zahradních potřeb s krytým posezením u RD <.>
<br> Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu v Zábřeze,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 129 odst. 2 a 3 a § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a současně nařizuje
k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
<br> 1.července 2022 (pátek) v 9:00 hodin <,>
se schůzkou pozvaných na místě stavby <.>
Žadatel do výše uvedeného termínu jednání doloží revizi přenosného hasicího přístroje dle PD
a uhradí správní poplatek ve výši 1500,- Kč dle zákona o správních poplatcích bankovním
převodem na č.účtu 188491576/0300,VS: 57813612 <.>
<br> Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky,popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání,jinak k nim nebu...

Načteno

edesky.cz/d/5411672

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz