« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení společného řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hala Pilc
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 59502/2022
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 33652/2022 VYS/JAFI
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX02FVZNM*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> E-mail:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 379
<br> jana.fisnarova@sumperk.cz
<br>
<br> 26.05.2022
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Banskobystrická 1201/40,787 01 Šumperk 1 <,>
<br> XXXXXXXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Blanická 2787/10,787 01 Šumperk 1 <,>
<br> kterého zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1980,Bohutínská 965,789
<br> 61 Bludov
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 28.03.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> montovaná skladovací hala včetně přípojek
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.6432,parc.č.1346/12,1346/14,1346/16,3413 v
<br> katastrálním území Šumperk.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení
<br> (dále jen "společné řízení") <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - SO 01 - Montovaná hala
<br> Jedná se o montovanou halu.Půdorysné rozměry jsou 10,35x55m+29,25x18m(zastavěná
<br> plocha 1095,75m2).Objekt je přízemní,nepodsklepený,založený na vyvýšených zákl <.>
<br> pasech.Výška hřebene sedlové střechy je +4,24 a 5,705 od ±0,00.Sklon střechy je 6° <.>
<br> Jedná se montovanou halu,kde se předpokládají 2-4 zaměstnanci a 2-10 brigádníků a bude
<br> sloužit jako skladovací XXXX - překladiště s dobou uložení do XXhodin.Zásilky budou ráno
<br> přivezeny,v rámci dne roztříděny a večer vyskladněny.Hlavní vstup do objektu je umístěn na
<br> severní straně.Střecha je řešena jako sedlová.Konstrukce objektu je montovaná ocelová
<br> konstrukce s opláštěním ze stěnových panelů tl.100mm s viditelným spojem <.>
<br>
<br> - SO 02 - Zpevněné plochy
<br> Bude vytvořena zpevn...

Načteno

edesky.cz/d/5411675

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz