« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
4x 517 (omezeni 6m)
<br> Éržizůlnklu Na VýalunT/F'OW MUÁijšgý/ý/(ĚZ/L
<br> křižovatka LJ Hůjenky/Ryhůřskú.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> křižovatku Pod [rámky/Příčná
<br> 2145150; _!
<br> wo
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPIS
<br> fly <.>
<br> L.l &': _ | % Hr \) a '_1 i—Á-f Ě“ _ 4 a „* J >—- U <.>,| ;._ \ U1 _' ; l—I Á) N (17 |.- \.* c : ;L—' a D * _' „L— : ' a % SO 1 1'1 Suufudnicnvý Systém s-„ITSK.Výskuvý syslěm pr \ L—í * _w “*“ PROJEKCNi A INZENÝŘSKA KANCELÁŘ,mnm |),502 na Hmm,T&L áqazwsu.E-HNL VIAFUNTavaDNT cz.' _ |L—1I & meh lwa-Odliv“ pmiůlmb imild- 'uh \ * ; ——< 'a Ing: Mgrtinjuws;_ lnuarlin J R03 ' __.' m: M$: — ing.XXX XXXXXXX ] _V _ 'r— „.: Imm bum: Hmi Nuvi! minu f ' f _,<.> _ Ing.Martin SiRGIEK In * XXXX XXXXX “"U—wamfwmwm,Mah: “žil/VL mapa É: LEGENDA: TEXTY NA DODATKOVYCH TABULKACH; -) VEŘEJNÉ PRostY OBCE RAPOTIN JSOU K?) „_ 00mm 515g _ NOVÁ ZNAČKA NEPŘETRZITE MOMTDRDVANY KAMERDWM SYSTÉMEM V zn.:-MI; Gm: Rnpnlín “wíce z.<.> :::.w 22—85 SYSTÉM JE DDHLEDOVAN POLICIF ČR.mmm-sr.UHL 25.us.<.> Bureswa mju.502 un Emo — men cm.<.>.; 1/2019 _ na.Přírodě blízká mtipovodňová opatření mm 3 *“ *QEĚINĚOBSUUŽPIEÉII ZÁKAZ PODOMNIHO PRODEJE „„ řece BEHéf.ka4.231-ls.a40 23.11? 1%? _ ' - V L u „ mm,\312 _ Rekonslrukce mosty \: km 14.655,die TPE \: km 15.526 RAPOTIN a PUVODN' ZNAČKA uni-w Mast přes leku Desnouv řkm 14.660 RDS Pmuhu: <.>,_ ti,pluh" DOPRAVNI ZNAČENI TRVALE 17.1
g3652583
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 58962/2022
<br> Naše sp.zn.: 24612/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 25.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FV7IR*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> OHLA ŽS,a.s <.>,IČO: 46342796,Tuřanka 1554/115b,Slatina,627 00 Brno,kterou zastupuje
<br> SEKNE,spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 3.3.2022 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 16.3.2022 pod č.j.KRPM-37830-
<br> 2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na poze...

Načteno

edesky.cz/d/5406251


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz