« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Usnesení z 90. schůze rady města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rm90 usnesení 19 05 2022
1|31
<br> RM 90 – 19.05.2022
<br>
<br> Naše čj.: MUSP 53575/2022
<br> Naše sp.zn.: 53572/2022 TAJ/PECH *MUSPX02FNCF3*
<br>
U S N E S E N Í
<br> z 90.schůze Rady města Šumperka ze dne 19.05.2022
<br> Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
<br> osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,v platném znění <.>
<br> 4274/22 Městský architekt
<br> schvaluje
<br> na doporučení výběrové komise uzavřít smlouvu za účelem výkonu služeb městského
<br> architekta s Ing.arch.Ivo Tučkem s účinností od 01.06.2022 <.>
<br>
<br>
<br> Termín: 30.05.2022
<br> Zodpovídá: Ing.Volf
<br>
<br> 4275/22 Sídliště Sever – etapa 3a – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
<br> schvaluje
<br> uzavření smlouvy č.3908110243 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci
<br> veřejného prostranství na sídlišti se Státním fondem podpory investic,IČO 70856788 <,>
<br> Vinohradská 1896/46,120 00 Praha,na realizaci akce „Regenerace panelového sídliště
<br> Šumperk – Sever – etapa 3a“ <.>
<br>
<br>
<br> Termín: 31.12.2022
<br> Zodpovídá: Ing.Volf
<br>
<br> 4276/22 Revitalizace parku Cihelna – zpevněné plochy
<br> schvaluje
<br> na základě doporučení hodnotící komise zhotovitelem veřejné zakázky „Revitalizace parku
<br> Cihelna v Šumperku – část: zpevněné plochy“ uchazeče XXXXXXXX XXXXX,B.Němcové XXX/X <,>
<br> Šumperk,IČO 61570672.Nabídková cena je 1.867.777,-- Kč bez DPH,tj.2.260.010,17 Kč
<br> vč.DPH <.>
<br>
<br>
<br> Termín: 14.07.2022
<br> Zodpovídá: Ing.Volf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2|31
<br> RM 90 – 19.05.2022
<br> 4277/22 Knihovna – projektový záměr,dotace IROP
<br> bere na vědomí
<br> plánovaný záměr „Vybudování edukačního centra a digitalizačního pracoviště v Městské
<br> knihovně T.G.Masaryka Šumperk“,jehož realizaci je možné financovat z Integrovaného
<br> operačního programu 2021-2027 <.>
<br>
<br> 4278/22 Knihovna – projektový záměr,dotace IROP
<br> schvaluje
<br> uzavření smlouvy o dílo na zpr...

Načteno

edesky.cz/d/5400099

Meta

Prodej   Pronájem   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz