« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obchodní centrum Šumperk zahájení zjišťovacího řízení
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> Č.j.: KUOK 37293/2022 V Olomouci dne 13.4.2022
SpZn: KÚOK/36730/2022/OŽPZ/7289
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> Datová schránka: qiabfmf
<br> E-mail: m.stepankova@olkraj.cz
<br> Počet listů: 2
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet listů/svazků příloh: 120/1
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br> Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Obchodní centrum Šumperk“ – zařazeného v kategorii II,bodu 110
přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
„krajský úřad“) Vám zasílá dle ust.§ 6 odst.5 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí“) oznámení záměru „Obchodní centrum
Šumperk“ podle přílohy č.3 k citovanému zákonu a sděluje Vám,že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a
informace o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna ve smyslu § 16 odst.1 cit <.>
zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je společnost ADEA projekt s.r.o <.>,se sídlem Kafkova
1133/10,702 00 Ostrava,IČO 05725666 <.>
<br> Oprávněný zástupce oznamovatele na základě plné moci je Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Na
Desátém XXXX/XX,XXX XX Ostrava,IČO 10880569 <.>
<br> Zpracovatelem oznámení je JP EPROJ s.r.o <.>,Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX,se sídlem U
Statku XXX/X,XXX XX Havířov,IČO 29443831 <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou město Šumperk a
Olomoucký kraj <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního...

Načteno

edesky.cz/d/5394264


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz