« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
GSPublisherEngine 0.0.100.100
<br> AKCE :
MĚŘÍTKO
<br> STUPEŇ
DATUM
<br> FORMÁT 2xA4
<br> ČÍSLO PŘÍLOHYNÁZEV VÝKRESU :
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY
<br> C.5 <.>
<br> ČÁST
<br> SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
<br> INVESTOR:
<br> PROJEKTANT: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
XX/XXXX
<br> DUR + DSP
<br> ZPEVNĚNÉ PLOCHY
parc.č.1312/7,k.ú.: Šumperk [764264]
<br> Centrum bydlení Šumperk s.r.o <.>,V Horkách 76/18,Liberec IX-Janův Důl,46007 Liberec
<br> PROJEKT SLOUŽÍ PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ,STAVEBNÍ POVOLENÍ,NE PRO VLASTNÍ REALIZACI
<br> 2 000
<br> 6 000
<br> 35 0
00
<br> 35 0
00
<br> 7 20
0
<br> 3 600 ROZ
HLE
<br> DOV
É TR
<br> OJÚ
HEL
<br> NÍK
Y P
<br> RO
ODB
<br> OČE
NÍ V
<br> PRA
VO
<br> -
<br> VÝH
LED
<br> PO
PR
<br> ODL
OUŽ
<br> ENÍ
KO
<br> MUN
IKAC
<br> E D
OPR
<br> AVN
Ě M
<br> ÉNĚ
<br> VÝZ
NAM
<br> NÝ
SJE
<br> ZD
- RO
<br> ZHL
ED
<br> POD
LE Č
<br> LÁN
KU
<br> 12.8
( ČS
<br> N
<br> 736
110
<br> /Z1)
PR
<br> O R
YCH
<br> LOS
T 50
<br> KM/
HOD
<br> <.>,Dz
=35
<br> m.“zák
az s
<br> tání”
(pře
<br> rušo
vaná
<br> žlut
á čá
<br> ra)
<br> S
<br> 22 500
<br> 2 500
<br> 5 650
<br> 11 8
00
<br> 5 50
0
<br> 5 00
0
<br> 5 50
0
<br> 3 10
0
<br> 2 500
<br> 2 500
<br> 2 500
<br> 2 500
<br> 2 500
<br> 2 500
<br> 2 500
<br> 2 500
<br> 2 500
<br> 16 0
00
<br> 3 50
0
<br> 5 00
0
<br> 1 00
0
<br> 5 00
0
<br> 1 00
0
<br> 7 00
0
<br> 1 20
0
<br> 12 0
00
<br> 10 000
<br> 10 500
1 500
<br> 1 610
<br> 26 000
<br> 6 150
<br> R
7
<br> 50
<br> 123,75 m2
<br> 123,75 m2
SO 01
<br> Nový nájezd
upravený chodník
<br> SO 01 - ZPEVNĚNÉ
PLOCHY
<br> Zrušené šikmé stání
3KS
<br> zeši
k.žu
<br> l.obr
ubní
<br> k
<br> Náběh na chodníku
odvo
<br> dňov
ací ž
<br> lab
<br> zása
h do
<br> cho
dník
<br> u
<br> vsakovací tunely
<br> varovný pás souběžný
s vozovkou,š=400mm
<br> opěrná stěna - ztr.bednění
š=300mm,v=500mm
<br> posuvná brána š=5,0m
<br> 156,75 m2
<br> TS
<br> Odvodňovací
žlab Best Žlab II
<br> Zrušené značení
<br> STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - 406,25m2
<br> SO 01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - 156,75m2
dlažba BEST VEGA ...
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 56126/2022
<br> Naše sp.zn.: 54077/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 18.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FR4ZF*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 13.5.2022 od žadatele
<br> Centrum bydlení Šumperk s.r.o <.>,IČO: 13993801,V Horkách 76/18,Liberec IX-Janův Důl,460 07
<br> Liberec,kterou zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,Bohutínská XXX,XXX XX
<br> Bludov
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který dne 17.5.2022 vydal kladné stanovisko pod
<br> č.j.KRPM-69575-2/ČJ-2022-140906,zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: místní komunikace ul.Americká (naproti č.8) v Šumperk...

Načteno

edesky.cz/d/5390915

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz