« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
LEGENDk
<br> Am n IPI <.>
<br> „ IPI <.>
<br> POZNÁMKA:
<br>,sfůvujlcl dapmunl mmm: v mmm ; pisma - Daman/nr znaceni EZB „malém 7 dní před zahájením slavny <.>
<br> PŘECHDDNÉ DOPRAVNI ZNAČENÍ
<br> STÁVAJICI DOPRAVNÍ ZNACENI „mmm mu STAVAJICI DOPRAVNÍ ZNACENI w
<br> DOCASNÉ ZRUŠENÉ
<br> UZAVŘENÝ ÚSEK
<br> TEXT DODATKOVÉ TABULKY
<br> * Lůrllswnlplsmodnéhn dapmvnlha znaceni ars TP.: se (25.53.1me označnvánl pracovnich mm na pnlsmnlch mmm-mmm dna" mawa" pmmzu nuda znepial'nann mnm nebo ukryla <.>
<br> (\
<br> DALSIKD s.r.n.- VRAHONICKÁ +251/lhf796 u'l PROSTÉJDV.ÍELEFDN: 725 120 324.INFDDDAISIKD.CZ.WWW.BAISJKGLZ
<br> VZOROVÉ OZNAČENÍ ssz PRO DEPO (PÁTEK)
<br> minir-
<br> wpmmu: \.Jaan-Mn! mapám: ' Amanu-.smulu.: Pelr BEDNÁŘ _ ML./\ Pelr EEDNAŘ _ ML./g /-' Radek DEDNAŘ [ <,>
<br> L/ pndpigz „\ mh: 515g un 324
<br> Zhntnví llt
<br> (nauku hnula.Vedoucí guujgquv,' f ' Radek DED ) / Radek BED ],Í Á,podn „ „,' mania: 1.1 „L ' Ly
<br> DALSIKO
<br> wm s.r.n <.>,MMM N.196 ul PRIEIÉJW
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> Místo: STARÉ MĚSTO — ŠLĚCLOV Furmízt: A3
<br> Akce: Doium: 11.4.2022 ŠLÉGLOV-AUTOMUBILUVÉ ZÁVODY Čisln přílohy:
<br> Obsah:
<br> 1
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 55808/2022
<br> Naše sp.zn.: 46950/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 18.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FQNHL*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 2.5.2022 žádost od
<br>
<br> Vrchy Hobby Cup s.r.o <.>,IČO: 11791322,Horní 1823,744 01 Frenštát pod Radhoštěm,kterou
<br> zastupuje DALSIKO,s.r.o <.>,IČO: 29298563,Vrahovická 4251/18,796 01 Prostějov
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/44645 Staré Město –
<br> Šléglov - Branná,III/36912 Vikantice – Hanušovice,II/369 Hanušovice – Jindřichov - Branná <,>
<br> II/446 a II/312 Hanušovice – Staré Město,z důvodu konání automobilových závodů – akce:
<br> „Šléglov – automobilové závody“ v termínu od 24.6.2022 – do 26.6.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 11.5.2022 č.j.KRPM-65079-2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní...

Načteno

edesky.cz/d/5390910

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz