« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 4314 prodej pozemků p č 3019,1278 18, 1291 3, 1291 6 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
<br> Rada města ze dne 19.05.<.> 2022
<br> Číslo usnesení: 4314/22
<br> Předmět: pozemek parcela číslo 1291/6 o výměře 1044 m2,pozemek parcela číslo 1291/3 o
<br> výměře 2165 m2,pozemek parcela číslo 1278/18 o výměře 161 m2 a pozemek parcela číslo
<br> 3019 o výměře 162 m2 vše v katastrálním území Šumperk <.>
<br> Kupní cena: min.3.670,-Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu <.>
<br> Podmínky:
<br> ▪ písemné žádosti o koupi nemovitých věcí s akceptací minimální kupní ceny budou zájemci
zaslány nebo doručeny osobně na adresu Městský úřad Šumperk,odbor majetkoprávní <,>
<br> nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk,nejpozději do 12.00 hod.dne 06.06.2022.Žádosti
<br> doručené po tomto termínu nebudou přijaty a budou zájemcům vráceny
<br> ▪ zájemce o koupi nesmí mít vůči městu Šumperk žádné dluhy či nedoplatky,nesmí být
s městem Šumperk v době podání žádosti v soudním sporu,což doloží čestným
<br> prohlášením,které bude přiloženo k žádosti
<br> ▪ v případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán ve výběrovém
řízení,kterého se zúčastní zájemci o koupi,kteří podali ve stanovené lhůtě žádost o koupi
<br> s tím,že kupujícím bude ten,kdo nabídne nejvyšší kupní cenu.Vyvolávací cena přitom
<br> XXXX XXXX uvedená ve zveřejnění
<br> ▪ zájemci,kteří podají ve shora uvedené lhůtě žádost o koupi nemovitých věcí,budou
následně informováni městem Šumperk o termínu a místě konání výběrového řízení
<br> ▪ prodávající si vyhrazuje doplnit podmínky prodeje předmětných pozemků v souladu
s konečným účelem prodeje předmětných pozemků
<br> SNÍMEK:
<br>
<br>
<br>
Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveř...

Načteno

edesky.cz/d/5390909


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz