« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejná vyhláška - Skoumal Vladimír

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška zaháj řízení Soukup Vladimír
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
Naše čj.: MUSP 55909/2022
<br> Naše sp.zn.: 47820/2022 SVV-SP/EVP
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FQS65*
<br>
<br>
<br>
<br>
Šumperk 18.5.2022
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXX XXXXXXXX <,>
<br> vedoucí oddělení správního odboru správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,odbor správní a vnitřních věcí v souladu s ust.§ 25,odst.1,2 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších přepisů /dále jen správní řád/ oznamuje,že
<br> písemnost vydaná dne 3.5 2022 pod spisovou značkou 47820/2022 SVV-SP,č.j.MUSP
<br> 48175/2022,adresovaná:
<br>
<br> panu Vladimíru Skoumalovi,nar.dne 25.4.1964,trvale hlášenému v Šumperku,Revoluční 28 <,>
<br>
<br> je uložena na Městském úřadu Šumperk,odboru správním a vnitřních věcí,oddělení správním <,>
<br> Šumperk,Jesenická 31 /nová přístavba,vchod z ulice Rooseveltovy/ v kanceláři č.321 nebo 323
<br> ve druhém poschodí.Písemnost si jmenovaný/á/ může vyzvednout ve dnech pondělí až čtvrtek
<br> od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin <.>
<br>
<br> Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů /a zveřejněna též dálkovým přístupem/,patnáctým
<br> dnem po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou – podle ust.§ 25,odst.2
<br> správního řádu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení správního
<br> odboru správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br>
Text24
Text25
Text23
<br> 2022-05-18T10:58:06+0000

Načteno

edesky.cz/d/5390902

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz