« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu ÚP Vikantice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV veřejné projednání ÚP Vikantice
1|2
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: strategického rozvoje,územního plánování a
<br> investic
<br> Oddělení: územního plánování
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 54145/2022
<br> Naše sp.zn.: 31361/2019
<br>
Vyřizuje: Zdeňka Riedlová,Ing <.>
<br> Tel.: (+420) 583 388 398
<br> E-mail: zdenka.riedlova@sumperk.cz
<br> Datum: 18.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FO5AS*
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška +
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Vikantice
<br> včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> (k.ú.Vikantice)
<br>
<br> Městský úřad Šumperk na základě zmocnění dle zákona č.183/2006 Sb.(dále jen stavební
<br> zákon),§ 6,odst.1,písm.a) v platném znění,jako pořizovatel výše uvedené územně plánovací
<br> dokumentace
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> vystavení návrhu „Územního plánu Vikantice“ podle § 52 stavebního zákona,v platném znění <.>
<br> Upravený návrh je vystaven na Městském úřadě Šumperk,odboru strategického rozvoje <,>
<br> územního plánování a investic,Jesenická 31,Šumperk,dveře č.308,jeho webových stránkách
<br> www.sumperk.cz/mapový portál/územní plány obcí/projednávané a na Obecním úřadě
Vikantice <.>
<br> Současně uvědomujeme,že veřejné projednání návrhu a vyhodnocení s výkladem projektanta se
<br> bude konat v pondělí dne 20.června 2022 v 15 hod.na Obecním úřadě ve Vikanticích <.>
<br>
<br> V souladu s §52 odst.3 nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit
<br> své připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení <,>
<br> oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky,ve kterých musí uv...

Načteno

edesky.cz/d/5390900

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz