« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situační výkres širších vztahů C 1
C7 “' '.DG G % © Ú [! 53 © D a > % Ž 0 Ú % ž % % ÚU Io G G Q % © 9 © D\ OGG <; 0 9000 () É? <> "<>© o o 009 & 1 o O % Ú Q&Q © B (3 „ sú OD 0 gag © <.>,& OQDÍÉ GD ÉĚU un “ & Q ““39 0 za UD ná-Wb“
<br> G „*
<br> B.Iwětno
<br> O a E % 3 a (> www,“ % ) zeme“ M 0 o & “\ © 0 D
<br> 8.kvč n
<br> Ú QQ u“ O©€> Q „555 & IC „f 5 0 E
<br> & “8 tagů B D C) © 0 D 5363 na ŠJ %] Www 3% EÚD m gg Bug Uga Q a R33,0,a “ “9
<br> stm- % ŽE? T U D [ nčnň D a [] [52:1]
<br> LEGENDA
<br> PROSTOR STAVBY
<br> DLHQ
<br> 7700102700
<br> GosNet,s.r.o.Klíšská 940/96,Klíše.400 01 Ústí nad Labem
<br> NÁZEV STAVBY: REKO MS ŠUMPERK — 8.května +2
<br> k.ú.Šumperk,ul.8.května,Kromeriova.Melantrichova
<br> GENERÁLNÍ PROJEKTANT: emh system project.s.r.o <.>
<br> HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
<br> prác <,>
<br> ECT
<br> ING.XXXXX XXXXXX
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> : "L T' W i Projekce a revize plynových zařízení ' (.; 3.' - ' Plynálensků 499/1,557 02 Brno \ -' _- tel.: 532227635 e—mail; proj:kceOemhsystern.cz
<br> 08—01—20
<br> DATUM
<br> ŘÍJEN 2021
<br> SOUŘADNlCOW SYSTEM : S—JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : pr
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.XXXXX XXXXXX MM am VYPRACOVAL XXXXX XXXXXXXX W __S_)LSIQ[I] \ KRESLEL XXXXX XXXXXXXX W ': H G E ': T ?— Projekce a revize plynových zařízení KONTROLOVAL EVA HLADNA „% ) Plynárenská 499/1.657 02 Brno KRAJ: OLOMOUCKÝ OBEC ŠUMPERK KÚ ŠUMPERK tel.: 552227635 e—mail: projekceůemhsyatemmz NÁZEV OBJEKTU DATUM ŘIJEN 2021 FORMAT 2 x A4 o.SITUAČNÍ VÝKRESY „WO 1 : 5000 STUPEŘ DUR čis.ZAKÁZKY 06—07—20
<br> NÁZEV WKRESU
<br> STTUAČNI VÝKRES ŠIRŠICH VZTAHÚ
<br> ČES.VÝKRESU
Oznámení o zahájení územního řízení REKO MS Šumperk 8 května 2
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 54294/2022
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> VYS 119946/2021 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02FODYW*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> E-mail:
<br>
<br> Datum:
<br> 583388330
<br> helena.urbanova@sumperk.cz
<br>
<br> 13.05.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> GasNet,s.r.o <.>,IČO 27295567,Klíšská 940/96,400 01 Ústí nad Labem 1 <,>
<br> kterou zastupuje GasNet Služby,s.r.o <.>,IČO 27935311,Plynárenská 499/1,602 00 Brno 2 <,>
<br> kterou dále zastupuje emh system project,s.r.o <.>,IČO 26932067,Vinařská 240/38,603 00 Brno
<br> 3
<br> (dále jen "žadatel") podala dne 29.10.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby:
<br> NTL a STL plynovodní řády,NTL přípojky a vnější části
<br> odběrných plynových zařízení
na ulicích 8.května,Krameriova,Melantrichova s dotčením v ulicích Čsl.armády,Lidická <,>
<br> Bezejmenná a Bratislavská
<br> stavba pod názvem:
<br> "REKO MS Šumperk 8.května +2"
<br>
na pozemcích st.p.851/2,921/2,963,964/1,1100,1101,1104,1106,1117/1,1128 <,>
<br> 1242,1251,1253,1254,1255,1304,1305,2057,parc.č.1442/1,1443/2,1455/1 <,>
<br> 1461/1,1464/2,1469/2,1469/4,1469/18,1552/1,1566/2,1595/1,1608/2,1609/1 <,>
<br> 1609/3,1609/5,2133/1,2280,2281,2286,2288,2315/1 v katastrálním území Šumperk <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Na toto řízení se vztahuje zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a
<br> energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,v platném znění <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Stavba bude sloužit k zásobování plynem odběratelů v uvedených ulicích <.>
<br> Plynovodní řad:
<br> STL PE100RC-O dn 63×5,8 SDR 11 292 m
<br> NTL PE100RC-O dn 225×12,8 SDR 17,6 206 m
<br> NTL PE100RC-O dn 160×9,1 S...

Načteno

edesky.cz/d/5390898

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz