« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
„ STANGVENG vše?:aíi,„£&a£íd„£wz
<br> SITUACE DIG - VEDENí GBJIZDNÉ TRASY PRO vazmmo GKAMŽATÉ WŠCE' - NAD 3.5 m - MOST EV.Č.3154515 LIBINA DBĚDNÉ !
<br> D'ATUJML
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK řHBOR DOPRAVY
<br> PLATNOST DOKUMENTACE v m- v m- v au LEGENDA wuesvliuí — \thMiEm usa mm Mal mmgputm mmznommmm NRW—WWE“ nam-mmm" mamma NAHRZEHEMEM ÚP! MMII“ IZS! ř.mamma.: vyril-=! MIME WEIAIIBV
<br> !: m <.>
<br> ".<.> "-.<.> ":É'M?="m"'.'ů'._.<.> mu _.-.<.>.<.>.<.> <.>
<br> “'““ ““i-“"“ “'“ M
<br> M R.Lukáš uuu—aula.m i z)
<br> M&V 51mm: mr.005 EDU
<br> ELEKI'R zAcE A ZKAFACITNÉNI TRATI mu.šUMPERK- LIBINA MIMO.( ) na.m5 mubsrev.mm.-„emu xm um 0551x550 “amu *“ "'““ smaze mmm—45.manuwáaumsm “"““ Manu
g3646324
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 54451/2022
<br> Naše sp.zn.: 16792/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 16.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FOO32*
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 4.5.2022 žádost od
<br>
<br> Hroší stavby Morava a.s <.>,IČO: 28597460,Průmyslová 955/4,Holice,779 00 Olomouc,kterou
<br> zastupuje ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČO: 04262701,Hviezdoslavova 1191/55a,Slatina,627 00 Brno
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/446 (v úseku mezi
<br> křižovatkami silnic III/3154 a II/370),II/370 (v úseku mezi křižovatkami silnic II/446 a III/3708) <,>
<br> III/3708 (v úseku mezi křižovatkami silnic II/370 a III/31545) a III/31545 (v úseku mezi
<br> křižovatkami silnic III/3708 a II/446) v Libině,v Hrabišíně a v Dlouhomilově,z důvodu
<br> rekonstrukce železničního mostu ev.č.31545-18 v místní části Obědné obce Libina – akce:
<br> „ELEKTRIZACE A ZKAPACITNĚNÍ TRATI ŠUMPERK – LIBINA (MIMO)“ v termínu do 31.7.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šum...

Načteno

edesky.cz/d/5390897

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz