« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
!“
<br>._r % www/lwa.- ouoz XXX - „ <.>,i_grmu FOLIC <.>,Stránkaam
<br> ' :
<br> KOS
<br> VVicua-EUI' (zpamacaoumeíjg QumwogrLď/Š 2 Akce: : „Šumař Hamm “
<br> c.<.> _ / D2: ďx 3.2? (* 397cýč &mLťf'ýwř E13 („Gó „3047 + Eg levými/4164? uUEoEUO DE ?QQQEHME ?Wl
<br> Pity.warwčzuú DW ?WWOW https://mapy.cz/zakladni?x=16.9698619&y=49.9642073&z=19&box=1 za (3 )2622020
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 53143/2022
<br> Naše sp.zn.: 46221/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 11.5.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02FMRH9*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 28.4.2022 žádost od
<br>
<br> Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk,z.s <.>,IČO: 02214946,J.z Poděbrad 418/44,787 01
<br> Šumperk
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Kostelní
<br> náměstí v Šumperku,z důvodu pořádání kulturní a společenské akce „Šumperské nokturno
<br> 2022“ v termínu dne 8.6.2022 v době od 17:00 hod.– do 20:00 hod <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 9.5.2022 č.j.KRPM-65065-2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podl...

Načteno

edesky.cz/d/5390889

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz