« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pronájem majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 4322 pronájem části p p č 1998 1 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT SMLOUVU O NÁJMU
<br> Rada města ze dne 19.05.2022
<br> Číslo usnesení: 4322/22
<br>
<br> Předmět: smlouva o nájmu nemovité věci SML/2021/0404/MJP ze dne 16.6.2021 <,>
<br> uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem a nájemcem Lubomírem
<br> Brokešem,bytem Reissova 1501/17,78701 Šumperk,jejímž předmětem je pronájem
<br> části pozemku parcela číslo 1998/1 o výměře 145 m2,pro účely: pozemek pro
<br> individuální využití,za roční nájemné 725,-- Kč,při sazbě nájmu 5,-- Kč/m2/rok <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření účelu nájmu,k změně výměry původního
<br> účelu nájmu a k změně výše ročního nájmu,přičemž nově bude předmět nájmu pronajatý
<br> pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 130 m2,b) pozemek pod ostatní
<br> stavbou/zahradní chatka – 15 m2,za celkové roční nájemné 1.100,-- Kč,při zachování
<br> sazby nájmu pro účel a) 5,-- Kč/m2/rok,a při stanovení sazby nájmu pro účel b) 30,--
<br> Kč/m2/rok <.>
<br> Účinnost změny nájemní smlouvy dnem uzavření dodatku č.1 <.>
<br> V ostatním se smlouva o nájmu nemovité věci SML/2021/0404/MJP nemění <.>
<br>
SNÍMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 23.05.2022 do 08.06.2022
<br>
<br>
2022-05-20T09:04:29+0000
č usn 4308 propachtovat pozemky
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PROPACHTOVAT
<br> Rada města ze dne 19.05.<.> 2022
<br> Číslo usnesení: 4308/22
<br>
<br> Předmět: pozemek parcela číslo 442/140 o výměře 506 m2 v katastrálním území Dolní Studénky
<br> a pozemek parcela číslo 541/11 o výměře 5355 m2,pozemek parcela číslo 541/12 o výměře
<br> 712 m2 a pozemek parcela číslo 541/13 o výměře 773 m2 vše v katastrálním území Dolní
<br> Temenice,za podmínek:
<br> ▪ sazba pachtu: 2,2 % z průměrné ceny zemědělských pozemků pro dané území dle
vyhlášky ČR - Ministerstva zemědělství
<br>
<br>
SNÍMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 23.05.2022 do 08.06.2022
<br>
<br>
<br> Snímek k usnesení RM číslo 4308/22
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Snímek k usnesení RM číslo 4308/22
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2022-05-20T09:04:13+0000
č usn 4307 pronájem části p p č 1484 6 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 19.05.<.> 2022
<br> Číslo usnesení: 4307/22
<br>
<br> Předmět: část pozemku p.č.1484/6 o výměře 149 m2 v katastrálním území Šumperk (část
<br> zahrady u bytového domu Lidická 1312/75,Šumperk) <.>
<br> Účel nájmu: a) individuální využití
<br> b) pozemek pod ostatní stavbou/zahradní chatka
<br> Nájemné: a) 5,-- Kč/m2/rok
<br> b) 30,-- Kč/m2/rok
<br> Doba nájmu: neurčitá,ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání
<br> důvodu,výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční <.>
<br> Podmínky nájmu: povinnost údržby pozemku a stavby nákladem nájemce,povinnost
<br> odstranění stavby po skončení nájmu nákladem vlastníka stavby <.>
<br>
<br>
<br> SNÍMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 23.05.2022 do 08.06.2022
<br>
<br>
2022-05-20T09:03:54+0000
č usn 4295 změna vypůjčky nebytového prostoru Temenická 5
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNIT VÝPŮJČKU
<br> Rada města ze dne 19.05.2022
<br> Číslo usnesení: 4295/22
<br>
<br> Předmět: nebytové prostory,nacházející se v 2.NP budovy č.p.2620 na pozemku stavení parcele
<br> číslo 4542 v obci a katastrálním území Šumperk,jehož je budova součástí (or.ozn.Temenická 5) <,>
<br> a to prostory volnočasové aktivity Klubík,místnosti č.203,204,205,206,207 <.>
<br> • Účel výpůjčky: činnost Sdružení D,z.ú.se sídlem tř.17.listopadu 43,Olomouc <,>
PSČ 779 00,zaměřená na práci s dětmi a dospívajícími z rizikových skupin <.>
<br> • Změna doby výpůjčky : změna spočívá v rozšíření výpůjčky z doby - každé pondělí a každou
středu od 14:00 do 18:00 hodin na dobu pronájmu maximálně 20 hod./týdně po dohodě
<br> s odborem sociálních věcí MěÚ Šumperk
<br>
SNÍMEK:
<br>
<br>
<br>
<br> _________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXXXX,referent oddělení správy majetku,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:katerina.bezdickova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,přízemí <,>
<br> dveře č.410 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 23.05.2022 do 08.06.2022
<br>
<br>
2022-05-20T09:03:39+0000

Načteno

edesky.cz/d/5390456

Meta

Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz