« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Vyrozumění účastníků řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

41667 7930 19 WANEMI vyrozumění účastníků o pokračování řízení
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor strategického rozvoje kraje Oddělení stavebního řádu Jeremenkova 40a 779 00 Olomouc tel.: +420 585 508 649 datová schránka: qiabfmf e-mail: h.mazurova@olkraj.cz www.olkraj.cz Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů/svazků příloh: 0/0 Dle rozdělovníku Váš dopis č.j./Ze dne Naše č.j./SpZn.: KUOK 7930/2022 KÚOK/41667/2019/OSR/7515 Uvádějte vždy při písemném styku.Vyřizuje/Tel/Email Ing.XXXX XXXXXXXXX /XXX XXX XXX d.sejkorova@olkraj.cz Olomouc XX.1.2022 Vyrozumění účastníků řízení o pokračování odvolacího řízení a o doplnění podkladů pro rozhodnutí Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje (dále Odbor SR KÚOK),vede odvolací řízení ve věci odvolání města Zábřeh,Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh,zastoupeného advokátem Mgr.Lukášem Rothanzlem,Teplého 2786,530 02 Pardubice,odvolání obce Rájec,Rájec 98,789 01 Zábřeh,odvolání Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko,Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh a společného odvolání Jaroslavy Wolné,Vodní 1926/3,789 01 Zábřeh,Ing.arch.Petra Wolfa,Na Nové 1659/15,789 01 Zábřeh,Za zdravý Ráječek,Říční 1669/1,789 01 Zábřeh,zastoupených advokátem Mgr.Davidem Černým,AK Skalka & Grepl & Černý,se sídlem Horní nám.365/7,779 00 Olomouc,proti rozhodnutí Městského úřadu Šumperk,Odboru výstavby (dále Stavební úřad Šumperk),Sp.Zn: 91379/2017 VYS/MAZA,č.j.: MUSP 132600/2018,ze dne 28.12.2018.Tímto rozhodnutím Stavební úřad Šumperk,podle ust.§ 79 a § 92 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen stavební zákon),a ust.§ 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,rozhodl o umístění stavby pod názvem „Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“ na pozemcích parc.č.1672/35 (orná půda),parc.č.1672/36 (orná půda),parc.č.1672/37 (orná půda),parc.č.1672/72 (orná půda),parc.č.1717 (ostatní plocha),parc.č.1727 (orná půd...

Načteno

edesky.cz/d/5131318

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
24. 05. 2022
24. 05. 2022
24. 05. 2022
24. 05. 2022
23. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz