« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PHARYNGOMED s r o
KRAJSKY URAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor zdravotnictví
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX,MBA,LL.M.- vedoucí Jeremenkova 1191/40a
<br> 779 00 Olomouc
<br> tel.: +420 585 508 859
<br> datová schránka: qiabfmf
<br> email: posta©olkraj.cz
<br> www.olkra'cz
<br> Počet listů: 1 Počet příloh: 0 Počet listů/svazků příloh: 0
<br> Váš dopis č.j./Ze dne Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka Vyřizuje/Tel.Olomouc KUOK 3507/2022 XXXXX XXXXXXXX XX.X.XXXX KUOK/XXXX/XXXX/OZ/XXXX XXX XXX XXX
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor zdravotnictví,oznamuje,že ke dni 11.1.2022 převzal zdravotnickou dokumentaci původně vedenou u poskytovatele zdravotních služeb:
<br> PHARYNGOMED s.r.o <.>,otorinolaryngologie Místo poskytování zdravotních služeb: M.R.Štefánika 967/3,787 01 Šumperk IČO: 294 62 321
<br> Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje zajistí na základě žádosti pořízení výpisů nebo kopií dokumentace nebo předání zdravotnické dokumentace podle 5 57 odst.3 písm.c) a d) zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách,v platném znění poskytovateli zvolenému pacientem.vádost o předání zdravotnické dokumentace musí být písemná a musí obsahovat:
<br> 1) Jméno a příjmení pacienta
<br> 2) Rodné číslo pacienta (pokud není přiděleno,tak datum narození)
<br> 3) Trvalé bydliště pacienta
<br> 4) Název a adresu nově zvoleného poskytovatele zdravotních služeb
<br> 5) Název a adresu původního poskytovatele zdravotních služeb
<br> 6) Telefonický/e-mailový kontakt
<br> 7) Podpis pacienta nebo jeho zákonného zástupce
<br> Žádosti o předání zdravotnické dokumentace zasílejte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor zdravotnictví.*.„ Jeremenkova 1191/40a : l__
<br> 779 00 Olomouc - b (2% )“
<br> lng.XXXXXXXX XXXXX,MBA,LL.M.vedoucí odboru zdravotnictví
<br> Formulář žádosti o předání zdravotnické dokumentace je dostupný na webových stránkách Olomouckého kraje / Menu / Zdravotnictví / Informace o zdravotnické dokumentaci převzaté krajským úřadem <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz