« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
IL- m TDŘMI-ZÍ
<br> ŠUMPERK
<br> STANOVENO n9.$.<.> €.<.>.<.> ť699.1(„29„2.21 ZNAČKA
<br> okom—
<br>.\ „*.QB
<br> MĚSTSKÝ'ÚŘAD ŠUMPERK ODBORDOPRAVY
<br> Dopravní značení 328+E13 bude Vypracoval: Datum: umístěno ? dní před plánovaným termínem.Ing.XXXX XXXXX X_X_ XXXX X E KN E Název akce: SEKNE,Spol.S r.o.Hama gigagggaam.<.> <.>,DI : Ul- Jesenicka Sumperk,tel./fax: 585 311 867 přednádražní prostor Název objektu: Přechodné dopravní značení Fefmát: Č.výkresu: Č.soupravy: Příloha: 1uw 1
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 4007/2022
<br> Naše sp.zn.: 294/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 11.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02DU6VG*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 3.1.2022 žádost od
<br> České dráhy,a.s.IČO: 70994226,Nábřeží L.Svobody 1222,110 15 Praha 1,kterou zastupuje
<br> SEKNE,spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 12,772 00 Olomouc
<br> (dále jen „žadatel“) o stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci (u parkoviště před budovou ČD) v Šumperku,z důvodu vyhrazení stanoviště náhradní
<br> autobusové dopravy při výlukách železniční dopravy v termínu od 1.2.2022 – do 2.2.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 10.1.2022 č.j.KRPM-4110-2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komun...

Načteno

edesky.cz/d/5107981

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz