« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Částečná uzav
<br>,<,> |rka MK ul.nam.Svobody : REW" D '.ť - "W 5 :“ ":**“ a u “ a od“ 7? „,3.1.© <.>,_ av“ !,_— (; Em Cif,fw._ mk „* 9 ' * " „J“ % 3 W" „„ í; *: % “X )( Ta„.ewa ' "nr _ © s '“ » o * c $< :- „ Hlen zna.: X Í)- co) 'a,- Ěř'.& Ě 1.3 3.A řš % % % " »,<,> : :) ?! “_ž % „ u “ar—en mě“ „(€ C2 i“ ': Qi € % :.) © 1 '.; „„ »“ “%: as"“ T *,<.> „a 3253 B\N € Masarykovu “ž >< na_m.<,>
<br> a úplná
<br> uzavírka ul.17.Listopadu v Sumperku.* „ “: ŠŠŠ \ar-o ? % 91.125“ % $"“? 3% E; % »;1 wow—“.mn % “"a““m“ »“._ s "' \ <.>,<.> ? FUN—X „B?/3421 “ % m: -'\("K:'\ -„ /Ífí;;.<f—.LW.<.> * ? 03% mm IM * " ! M _ a „Was—.\»1íatf;;b;„$31:i'<A!f 5; % * © sukwriRk S ; ““"“ ray-HOR Umgíčů'wý Sem“ Mín :*.JíČ i =“? *,»- *“ %,<,>,3: /
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX
<br> Datum: X.X.XXXX
<br> Částečná uzavírka MK ul.nám.Svobody a úplná
<br> uzavírka ul.17.Listopadu
<br> v Šumperku <.>
<br> ĚBDDA
<br> Adresa pruvuzavny: Paveíkova 2
<br> Olomouc TTZ (Ill
oop
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 3947/2022
<br> Naše sp.zn.: 2994/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 11.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02DU3G4*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 10.1.2022 žádost od
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,K Zelené louce XXXX/XX,XXX 00 Praha 4 – Kunratice <,>
<br> kterého zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Terezín 37,788 14 Petrov nad Desnou
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul.17 <.>
<br> listopadu,ul.Americká,ul.8.května,ul.Čsl.armády,ul.Šmeralova a nám.Svobody v Šumperku <,>
<br> u důvodu stavebních prací a rekonstrukce hotelu Grand v termínu dne 22.1.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 10.1.2022 č.j.KRPM-5300-2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 ...

Načteno

edesky.cz/d/5106909

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz