« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Částečná uzav
<br>,<,> |rka MK ul.nam.Svobody : REW" D '.ť - "W 5 :“ ":**“ a u “ a od“ 7? „,3.1.© <.>,_ av“ !,_— (; Em Cif,fw._ mk „* 9 ' * " „J“ % 3 W" „„ í; *: % “X )( Ta„.ewa ' "nr _ © s '“ » o * c $< :- „ Hlen zna.: X Í)- co) 'a,- Ěř'.& Ě 1.3 3.A řš % % % " »,<,> : :) ?! “_ž % „ u “ar—en mě“ „(€ C2 i“ ': Qi € % :.) © 1 '.; „„ »“ “%: as"“ T *,<.> „a 3253 B\N € Masarykovu “ž >< na_m.<,>
<br> a úplná
<br> uzavírka ul.17.Listopadu v Sumperku.* „ “: ŠŠŠ \ar-o ? % 91.125“ % $"“? 3% E; % »;1 wow—“.mn % “"a““m“ »“._ s "' \ <.>,<.> ? FUN—X „B?/3421 “ % m: -'\("K:'\ -„ /Ífí;;.<f—.LW.<.> * ? 03% mm IM * " ! M _ a „Was—.\»1íatf;;b;„$31:i'<A!f 5; % * © sukwriRk S ; ““"“ ray-HOR Umgíčů'wý Sem“ Mín :*.JíČ i =“? *,»- *“ %,<,>,3: /
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX
<br> Datum: X.X.XXXX
<br> Částečná uzavírka MK ul.nám.Svobody a úplná
<br> uzavírka ul.17.Listopadu
<br> v Šumperku <.>
<br> ĚBDDA
<br> Adresa pruvuzavny: Paveíkova 2
<br> Olomouc TTZ (Ill
oop
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 3947/2022
<br> Naše sp.zn.: 2994/2022 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 11.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02DU3G4*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 10.1.2022 žádost od
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,K Zelené louce XXXX/XX,XXX 00 Praha 4 – Kunratice <,>
<br> kterého zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Terezín 37,788 14 Petrov nad Desnou
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul.17 <.>
<br> listopadu,ul.Americká,ul.8.května,ul.Čsl.armády,ul.Šmeralova a nám.Svobody v Šumperku <,>
<br> u důvodu stavebních prací a rekonstrukce hotelu Grand v termínu dne 22.1.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 10.1.2022 č.j.KRPM-5300-2/ČJ-2022-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 ...

Načteno

edesky.cz/d/5106909

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz