« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> g
<br> !
<br> ! Betonové q,!brubníky 25/25/100 ] /,<,> “till:“
<br> ř mu-
<br> 2 Hg j.?SřřtErový sloup ' l ' červený.kulatý
<br> \\
<br> P-t — "Dej přednost v szdě'
<br> A
<br> IP 110 - "Parkoviště" + E13 s textem 'WHRAZENO PRO VOZIDLA DOPRAVNÍ
<br> OBSLUHY DOMU č.p.Jt —SOC|ÁLN| BYDLENÍ IJBtNA'
<br> 211g "Směr“ červený kulatý '
<br> snížené obrubník
<br> vyznačení \: dlažbě VIOc a"Šikmá stání" Vodorovné dopravní zančení
<br> 1 J
<br> ) ň—ňx xxx ___“ i - - OBJEKT BYDLENI - PRISTřtby' * ; Betonové UbebníkV 15/25/100 RK ___—“1 -——._„__ň_ů __ ' ' HRANICE OBJEKTEI A máti-t ÉLE KATASTRÁLNÍ um »,*“ “fr—„___ \._,_-',/ / Q— ; \Í '- * _." \ 92,! ].1 * WPRAOOVALAKRESUL ZGDPOVÉDNÝ FROJEKTAřiTt-—- Lal fNG—VLASTW'L WM j ©.XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX HALAMKOVA PRDJEKTWAÚ'NNDSWEWBTAVBE |.» - IČO: XXXXXXXX mmm XXXXXX : ' d _ MÍSTO LIBINA KRAJ : OLOMOUCKÝ FORMAT M4 1 A „ _ „ STAVEBNIK: Oh LIBINA.Ubl|1 523.188 usum ' IP 12 Vyhrazené pafkowště se a na [??-UM $$$ (mami ! + symbol č.225 "Osoba na invalidním vozíku" AKCE: KOMUNITNÍ DÚM SENIORÚ u EL PR ! C.ZAKÁZKY 2011104 ! LIBINA OBSAH : SO-uz ZFEVNENE PLOCHY,MERITKO ČISLO WKRESU SITUACE DOPRAVNIHO ZNAČENI 1:150 0.1.21
<br> M 1:150
<br> XXXX O VEN O Ě.X.ŠĚ.<.> _-2.Ý5Q/ „ma ZNAČŘÁÍF'Ý“.<.>.<.>.<.> (7404522.<.>.<.>.<.>
<br> DATUM
<br> MEETSKÝ ÚŘAD SUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> vyznačení na dlažbě *
<br> VIDf "Vyhrazené parkoviště grq vozidlu přepravující osobu těžce postlženou nebo
<br> osobu těžce pohybově postiženou"
<br> Betonové obrubníky 15/25/100
<br> '.: \ LEGENDA 3 3002 ZPEVNĚNĚ PLOCÉMMKOVÁ DLAŽBA)
<br> nemam mnam A suvmic/LĚJAÉŽH *!
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 2460/2022
<br> Naše sp.zn.: 121105/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 6.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02DS75L*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> Obec Libina,IČO: 00302899 Libina 523,788 05 Libina
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 2.11.2021 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 9.11.2021 pod č.j.KRPM-135099-
<br> 1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> místo úpravy: místní komunikace (č.36c) a veřejně přístupná ú...

Načteno

edesky.cz/d/5093559

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz