« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZŘ Štědrákova Lhota,Hostice, obec Ruda n M , Vodovod Štědrákova Lhota,Hostice 1
1|7
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: životního prostředí
<br> Oddělení: vodoprávní
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 128120/2021
<br> Naše sp.zn.: 46980/2020 ŽPR/ALTU
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
<br> Datum: 23.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02D54WQ*
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
<br> ve věci vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení
<br>
<br> Žadatel: Obec Ruda nad Moravou,9.května 40,789 63 Ruda nad Moravou,IČO: 00303313 <,>
<br> v zastoupení spol.PROJEKTY VODAM s.r.o.se sídlem: Galašova 158,Hranice I-Město,753 01
<br> Hranice,IČO: 268 21 443,která zplnomocnila k zastupování p.Dagmar Čadrovou,nar.15.6 <.>
<br> 1955,bytem Galašova 1741,Hranice,podal dne 6.5.2020 u Městského úřadu Šumperk <,>
<br> Odboru životního prostředí žádost o vydání:
<br>
<br> I.Povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst.1 písm.b) bod 1.zákona č.254/2001 Sb <.>,o
<br> vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),v platném znění - k odběru podzemních vod
<br> z vrtané studny HSL 1 na pozemku parc.č.265/4 v k.ú.Štědrákova Lhota v množství:
<br> Průměrný odběr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,8 l/s
<br> Maximální odběr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1,0 l/s
<br> Maximální měsíční odběr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2,150 tis.m3/měs
<br> Roční odběr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 25,800 tis.m3/rok
<br>
<br> Účel odběru: odběr podzemní vody pro zásobování obyvatelstva <.>
<br>
<br> II./Stavebního...

Načteno

edesky.cz/d/5023274

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
23. 01. 2022
23. 01. 2022
22. 01. 2022
22. 01. 2022
22. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz