« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZŘ Štědrákova Lhota,Hostice, obec Ruda n M , Vodovod Štědrákova Lhota,Hostice 1
1|7
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: životního prostředí
<br> Oddělení: vodoprávní
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 128120/2021
<br> Naše sp.zn.: 46980/2020 ŽPR/ALTU
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
<br> Datum: 23.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02D54WQ*
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
<br> ve věci vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení
<br>
<br> Žadatel: Obec Ruda nad Moravou,9.května 40,789 63 Ruda nad Moravou,IČO: 00303313 <,>
<br> v zastoupení spol.PROJEKTY VODAM s.r.o.se sídlem: Galašova 158,Hranice I-Město,753 01
<br> Hranice,IČO: 268 21 443,která zplnomocnila k zastupování p.Dagmar Čadrovou,nar.15.6 <.>
<br> 1955,bytem Galašova 1741,Hranice,podal dne 6.5.2020 u Městského úřadu Šumperk <,>
<br> Odboru životního prostředí žádost o vydání:
<br>
<br> I.Povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst.1 písm.b) bod 1.zákona č.254/2001 Sb <.>,o
<br> vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),v platném znění - k odběru podzemních vod
<br> z vrtané studny HSL 1 na pozemku parc.č.265/4 v k.ú.Štědrákova Lhota v množství:
<br> Průměrný odběr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,8 l/s
<br> Maximální odběr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1,0 l/s
<br> Maximální měsíční odběr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2,150 tis.m3/měs
<br> Roční odběr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 25,800 tis.m3/rok
<br>
<br> Účel odběru: odběr podzemní vody pro zásobování obyvatelstva <.>
<br>
<br> II./Stavebního...

Načteno

edesky.cz/d/5021862

Meta

Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz