« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Návrh rozpočtu na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočet 2022
VÝDAJE Rozpočet 2022
<br> tis.Kč
<br> ORG 1) Kancelář tajemníka 155 699
<br> 203 Školení a vzdělávání pracovníků 1 500
<br> 204 Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců 127 788
<br> 504 Ostatní osobní výdaje 1 623
<br> 207 Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva 6 513
<br> Oddělení informatiky 18 275
<br> 212 Provozní výdaje 16 245
<br> 230 Efektivní veřejná správa 1 900
<br> 550 Technologické centrum 130
<br> 2) Krizové řízení 595
<br> 200 Provozní výdaje 595
<br> 201 3) Požární ochrana - JSDH města 1 693
<br> 4) Odbor správní a vnitřních věcí 20 742
<br> 208 Provozní výdaje 20 142
<br> 207 Zastupitelské orgány provozní výdaje 350
<br> 163 Sociální pohřby 250
<br> 5) Městská policie 24 853
<br> 206 Výdaje na platy a pojistné městské policie 21 972
<br> 206 Provozní výdaje 2 881
<br> 6) Odbor životního prostředí 25 933
<br> 454 Ochrana ovzduší a klimatu 450
<br> 455 Vodní hospodářství 827
<br> 456 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 574
<br> 457 Ochrana přírody a krajiny 280
<br> 195 Nakládání s odpady 23 802
<br> 7) Odbor dopravy 15 287
<br> 31 Dopravní územní obslužnost MHD 10 752
<br> 32 Dopravní územní obslužnost IDS 4 160
<br> 33 Silniční doprava (BESIP) 75
<br> 38 Zpracování posudků řidičů 300
<br> 8) Odbor sociálních věcí 11 930
<br> 245 Pontis Šumperk o.p.s.7 500
<br> 56 Armáda spásy ČR z.s.1 650
<br> 50 Charita Šumperk 1 100
<br> 677 Centrum sociálních služeb Pomněnka,z.ú.220
<br> 650 Dětský klíč o.p.s.200
<br> 66 Sociální pomoc dětem a mládeži 150
<br> 403 Komunitní plánování sociálních služeb 50
<br> 490 Prevence kriminality 200
<br> 67 Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení.<.>.) 50
<br> 600 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 810
<br> 611 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 0
<br> 653 Dotace na výkon činnosti sociální práce 0
<br> 9) Odbor školství kultury a vnějších vztahů 71 822
<br> Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělávání - příspěvek: 32 404
<br> 384 - Schola Viva o.p.s.300
<br> 383 - XXXXXXXX o.p.s.XXX
<br> XXX -...

Načteno

edesky.cz/d/5020746

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz