« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Ostatní majetkoprávní záměry

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 3570 21 výpůjčka nebytových prostor v domě Temenická 2620 v Šumperku
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> VYPŮJČIT
<br> Rada města ze dne 18.11.2021
<br> Číslo usnesení: 3570/21
<br>
<br> Předmět: nebytové prostory,nacházející se v 2.NP budovy číslo popisné 2620 na pozemku
<br> stavební parcela číslo 4542 v obci a katastrálním území Šumperk,jehož je budova součástí (or <.>
<br> ozn.Temenická 5),a to prostory volnočasové aktivity Klubík,místnosti č.203,204,205,206 <,>
<br> 207 <.>
<br> • Účel výpůjčky: činnost Sdružení D,z.ú <.>,zaměřená na práci s dětmi a dospívajícími
z rizikových skupin
<br> • Doba výpůjčky: neurčitá,každé pondělí a středa v době od 14.00 do 18.00 hodin <.>
<br>
SNÍMEK:
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:romana.drasalova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.508 v pondělí až pátek <.>
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 22.11.2021 do 8.12.2021
<br>
2021-11-19T09:51:38+0000
Not specified
č usn 3542 21 výpůjčka p p č 7791 v k ú Dolní Temence
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> VYPŮJČIT
<br> Rada města ze dne 18.11.2021
<br> Číslo usnesení: 3542/21
<br>
<br> Předmět: pozemek parcela číslo 779/1 výměře 27618 m2 v katastrálním území Dolní Temenice
<br> (areál baseballového hřiště při ul.Pod Senovou),za podmínek:
<br> - účel výpůjčky: provozování baseballového hřiště se zázemím
- doba výpůjčky: neurčitá,s účinností od 1.1.2022,ukončení dohodou smluvních stran
<br> nebo písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu,s výpovědní lhůtou
<br> tříměsíční <.>
<br>
<br> SNÍMEK:
<br>
<br>
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon číslo XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až pátek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 22.11.2021 do 8.12.2021
<br>
2021-11-19T09:50:24+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/5018802

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz