« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pronájem majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 3561 21 pronájem části p p č 312 2 v k ú Šumperk – kopie
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 18.11.2021
<br> Číslo usnesení: 3561/21
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 312/2 o výměře 24 m² v katastrálním území Šumperk,za
<br> podmínek:
<br>
<br> • Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce – osoby
s bydlištěm,sídlem nebo provozovnou v okolí parkoviště
<br> parkovací místo č.4
<br> • Nájemné: min.375,- Kč vč.21 % DPH/1 park.místo/měsíc,tj.celkem min.4 500,-
Kč vč.21 % DPH/1 park.místo/rok
<br> • Doba nájmu: doba určitá od 01.01.2022 do 31.12.2024,tj.na 3 XXXX s možností
dalšího tříletého prodloužení
<br> nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran
<br>
<br> SNÍMEK:
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXX,referent oddělení komunálních služeb,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: martina.godinova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.511 v pondělí až pátek <.>
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 22.11.2021 do 8.12.2021
<br>
2021-11-19T09:51:02+0000
Not specified
č usn 3553 21 pronájem části p p č 1403 2 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 18.11.2021
<br> Číslo usnesení: 3553/21
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 1403/2 o výměře 29 m2 v katastrálním území
<br> Šumperk (část vymezeného prostoru k domu Wolkerova 6,8,Šumperk) <.>
<br> Účel nájmu: pozemek pod ostatní stavbou/zpevněná příjezdová plocha v podílu
<br> 1/3 + parkovací místo č.1
<br> Nájemné: 30,-- Kč/m2/rok
<br> Doba nájmu: neurčitá,ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání
<br> důvodu,výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční
<br> Podmínky nájmu: povinnost úhrady nájemného zpětně od 1.2.2020,povinnost
<br> nájemce udržovat pronajatou plochu vlastním nákladem spolu
<br> s ostatními nájemci <.>
<br>
<br> SNÍMEK:
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon číslo XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až pátek <.>
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 22.11.2021 do 8.12.2021
<br>
2021-11-19T09:50:44+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/5017012

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz