« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 3563 21 prodej části p p č 1122 3 , 1122 17 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
<br> Rada města ze dne 18.11.2021
<br> Číslo usnesení: 3563/21
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 1122/3 o výměře 38 m2 a část pozemku parcela číslo
<br> 1122/17 o výměře 1 m2 v katastrálním území Šumperk,za podmínek:
<br> ▪ účel prodeje: majetkoprávního narovnání užívání pozemku (posunuté oplocení)
▪ kupní cena: 400,- Kč/m2 + DPH v případě stanovené zákonné povinnosti odvodu
▪ kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva <.>
<br>
<br> SNÍMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až pátek <.>
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 22.11.2021 do 8.12.2021
<br>
2021-11-19T09:51:20+0000
Not specified
č usn 3538 21 budoucí prodej jednotky 2958 70 v domě nám Jana Zajíce 14, Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> BUDOUCÍHO PRODEJE
<br> Rada města ze dne 18.11.2021
<br> Číslo usnesení: 3538/21
<br>
<br> Předmět: bytová jednotka označená v návrhu prohlášení vlastníka číslo 2958/70 (dle projektové
<br> dokumentace číslo 411) v budově číslo popisné 2958 na pozemku stavební parcele číslo 725/7
<br> v katastrálním území Šumperk,obci Šumperk (or.nám.Jana Zajíce 13,Šumperk),včetně
<br> spoluvlastnického podílu 2945/10000 na společných částech domu číslo popisné 2958 <,>
<br> společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt číslo 2958/69,2958/70 a 2958/71,a
<br> spoluvlastnického podílu o velikosti 94/10000 na společných částech domu číslo popisné 2958 <,>
<br> které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt číslo 2958/1 –
<br> 2958/80,a spoluvlastnického podílu o velikosti 94/10000 na pozemku pod domem stavební
<br> parcele číslo 725/7 v katastrálním území Šumperk,obci Šumperk <.>
<br> Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí smlouvě
<br> kupní na předmětnou bytovou jednotku se stávajícím budoucím kupujícím a uzavřena nová
<br> smlouva o budoucí smlouvě kupní dle předložené žádosti <.>
<br>
<br> SNÍMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
_________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX,právní oddělení,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: ilona.motkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.508,v pondělí až pátek <.>
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 22.11.2021 do 8.12.2021
<br>
<br>
2021-11-19T09:50:06+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/5017011

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz