« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 situace DZ (stanoveno)
L'C) „má om ClHViZA H01$čll$ sama/\ !qunus ASEIHMM JNQVHLIS '3 *“de OZOZ/SL www mem WL.vaaoa 0009 'L oxuaaw QHWOHHO 0380.i 17VVO/III IOINÍIS Ičlcl AMINCIOHO LZOZ/ZO wnwa „ * SdG Cld NEIdHiS im.)lšlFOčld AÉZVN goevgzgg :QI HHEJEIVZ LG GEL 'LL QEWOHHO ';)EIWOHHO 0380 HQLSEIANI ZD'WDUZBSGDPOUJ'OAMILUDPLI '|_EDUJ8'[_L+ZZM[_ :ga; QEIWOHHÚ _IWEZÚ 'čLLSVLW )IHEIcIan lOLQL vsv/2292 JuglžocmaN vonwv—lw vmvw “9M maroad "GE/\ 00091L W BMW-SM EIA.l-SONNÍQ VAOLMEIFOHd / W \:MOMWV'IVH www 'em mvmaroace 'dGOZ _ enoxwmeH euew BU| / <.>,Iý \;!AOMWV'IVH www 'em 'IVAOOVHdM QEIWOHHO -[W32Í] !NÍWLSVlVM
<br> 1 1m “mm;-a'“- 'AEI ' _ : mm ul: 51
<br> e.- 3x *“ Aousgw
<br> BLUEJOUEd © petuod 05 '; 21mm: )( ndewlLuawz :
<br> Schéma B/1 Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.09 ano - 0 _ Š příčná uzávěra jedno-strannými & směrovacími deskami & odstup podélně 1-2m příčně 0,6 -1 m % % podélná uzávěra obcustrannými „__ směrovacímř deskami Ž 2 odstup max.10 m tn „ 1) % Ě ; S'IANLWENO ťa“- " mus? Auch? mr *—s,<.>.<.>.E pncna uzavěrajednostrannyml LNA(.KA směrovacími deskami _ _ / odstup podélně 1 -2 m ÁÁ/Mió'lr % příčně.0.6-1 m XXX J M.! výstražná světla typu X na každé směrovací desce MÉSTSW ÚŘAD * 0
<br> 1) užití dopravních značek a dopravních zařízen! vpřípadě souběžných parkovacích „5 pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle “ 603 50 schématB/í Baž 3/20
<br> vzdátenosti \: metrech
<br> 62 TP 66 ! 2015
<br> 03
<br> STANOVENO %9 m;.? „fav qu/ 21:24
<br> ZNAČKA
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MĚSTSKÝ ŠUMPERK r)DBOR.DO
<br> „Jupi <:
<br> 'RAV'Y'
<br> min.3,00
<br> ©
<br> i
<br> "X“l— n\W— AW—
<br> A\W AW“
<br> B2Da —-—— 300
<br> BZia
<br> M5 E33
<br> max.50
<br> 400
<br> 600
<br> “©
<br> Schéma Cl4
<br> Standardní pracovní místo.Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.V případě místní upravy přednosti v ]izdě dopravními značkami <.>
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacimi deskami
<br> podélná uzávěr...
g3540254
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 124958/2021
<br> Naše sp.zn.: 122002/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 11.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02D0S6H*
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 4.11.2021 žádost od
<br>
<br> EKOZIS spol.s.r.o <.>,IČO:41031024,Na Křtaltě 980/21,789 01 Zábřeh
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0444 (v úseku mezi
<br> restaurací U Drásala a ČOV) v Chromči,z důvodu výstavby chodníku – akce: „CHODNÍKY PŘI
<br> SILNICI III/0444,OBEC CHROMEČ“ v termínu do 31.10.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 9.11.2021 č.j.KRPM-135174-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o pro...

Načteno

edesky.cz/d/5013484

Meta

EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz