« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Usnesení z 25. zastupitelstva města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zm25 04 11 21
1|11
<br> ZM 25 – 04.11.2021
<br>
<br>
<br> Naše čj.: MUSP 120828/2021
<br> Naše sp.zn.: 119126/2021 TAJ/IVNO *MUSPX02CVF1Z*
<br>
U S N E S E N Í
<br> z 25.zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 4.11.2021
<br> Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
<br> osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,v platném znění <.>
<br>
<br> 798/21 Změna č.5 Územního plánu Šumperk
<br> schvaluje
<br> pořízení Změny č.5 Územního plánu Šumperk na návrh fyzické nebo právnické osoby dle § 6
<br> odst.5 písm.a) a § 44 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu (stavební zákon),v platném znění,a to zkráceným způsobem dle § 55 a § 55b
<br> stavebního zákona,s obsahem: prověření změny uspořádání území,trasování ploch veřejných
<br> prostranství a dopravní infrastruktury mezi ulicemi Šumavskou a Bratrušovskou,a s tím
<br> související změny hranic ploch a úpravy podmínek etapizace <.>
<br>
<br> Termín: 31.01.2022
<br> Zodpovídá: Mgr.Spurný
<br> 799/21 Změna č.5 Územního plánu Šumperk
<br> schvaluje
<br> podání žádosti o pořízení Změny č.5 Územního plánu Šumperk k Městskému úřadu Šumperk <,>
<br> odboru strategického rozvoje,územního plánování a investic,Jesenická 31,Šumperk,dle § 6
<br> odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),v platném znění <.>
<br> Termín: 31.01.2022
<br> Zodpovídá: Mgr.Spurný
<br> 800/21 Změna č.5 Územního plánu Šumperk
<br> schvaluje
<br> uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci bytových domů,prodejny LIDL
<br> a revitalizace na ul.Šumavské v Šumperku mezi smluvními stranami městem Šumperkem <,>
<br> nám.Míru 364/1,Šumperk,IČO 00303461,společností Lidl Česká republika v.o.s <.>,Nárožní
<br> 1359/11,Praha,PSČ 158 00,IČO 26178541,a společností Byty Šumavská s.r.o <.>,Jílová
<br> 1550/1,Šumperk,IČO 08419451,jejímž předmětem je stanovení podmínek a závazků
<br> smluvníc...

Načteno

edesky.cz/d/5013481

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz