« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Úřední deska - ŠumperkÚřední deska
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny,se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk,která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně <.>
Podrobnosti:
Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa vedoucího registračního oddělení odboru živnostenského Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR),XXX XXX.XX let,  způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,ovládání jednacího jazyka
ukončené vysokoškolské vzdělání
Požadavky pro podání přihlášky:
znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecním zřízení),v platném znění
znalost zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání,v platném znění
znalost zákona č.252/1997 Sb <.>,o zemědělství,v platném znění
znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění
znalost zákona č.570/1991 Sb <.>,o živnostenských úřadech,v platném znění
osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku živnostenských úřadů výhodou
zkušenosti s řízením kolektivu
komunikační dovednost,samostatnost,flexibilita
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
datum a podpis
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
informační povinnost v souladu s ustanoveními čl.13 a 14 Nařízení EU č.2016/679,obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)
K přihlášce doložte:
výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s lustrací a čestné prohlášení ve smyslu §4,odst.3 zák.č.451/1991 Sb <.>,( u osob naro...

Načteno

edesky.cz/d/4976873

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz