« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení řízení o komplexních pozemkových úpravách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VystaveniNaUD
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Šumperk
<br> Nemocniční 1852/53,787 01 Šumperk
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 355469/2020
Spisová značka: 2RP11319/2014-521205/03/01
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.wurzler@spucr.cz
<br> Datum: 15.10.2021
<br>
<br>
<br> Oznámení řízení
o komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Dolní Temenice <,>
<br> pozvánka na úvodní jednání
<br> Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Šumperk (dále jen „Pobočka“) jako věcně a místně
příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje,že v katastrálním
území Dolní Temenice probíhá správní řízení o komplexních pozemkových úpravách <.>
<br> V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání,na které zve účastníky řízení o
pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v obvodu pozemkových úprav a dotčené
organizace <.>
<br> Úvodní jednání se uskuteční dne 27.10.2021 v 15:00 hod v sídle Pobočky na adrese uvedené v hlavičce
tohoto oznámení,vchod A,1.patro.Prezence účastníků bude probíhat od 14:30 hod <.>
<br> Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a obvodem pozemkových úprav.Bude projednán
postup při stanovení nároků vlastníků,potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a
případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách <.>
Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (§ 5 odst.5 zákona).Pro účely volby sboru
připadá spoluvlastníkům pouze 1 hlas.Sbor je zvolen ...

Načteno

edesky.cz/d/4974668


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz