« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 3464 prodej p p č 1032 4 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODEJE
<br> Rada města ze dne 14.10.2021
<br> Číslo usnesení: 3464/21
<br>
<br> Předmět.: pozemku parcela číslo 1032/4 o výměře 174 m2 v katastrálním území Šumperk za
<br> podmínek:
<br> ▪ účel prodeje: zahrada
▪ kupní cena: 400,-Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu
▪ kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru
<br> nemovitostí
<br> nabídka platí do 31.12.2021
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 15.10.2021 do 01.11.2021
<br>
<br>
<br>
2021-10-15T08:32:54+0000
Not specified
č usn 3467 prodej st p č 3293 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODEJE
<br> Rada města ze dne 14.10.2021
<br> Číslo usnesení: 3467/21
<br>
<br> Předmět.: pozemek stavební parcela číslo 3293 o výměře 22 m2 v katastrálním území Šumperk
<br> za podmínek:
<br> ▪ účel prodeje: pod garáží – náprava majetkoprávních vztahů,pozemek a stavba jiného
vlastníka
<br> ▪ kupní cena: 1.725,-Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu
▪ kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru
<br> nemovitostí
<br> ▪ nabídka platí do 31.12.2021
<br>
SNÍKMEK:
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 15.10.2021 do 01.11.2021
<br>
<br>
2021-10-15T08:32:38+0000
Not specified
č usn 3463 prodej p p č 498 32 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODEJE
<br> Rada města ze dne 14.10.2021
<br> Číslo usnesení: 3463/21
<br>
<br> Předmět.: pozemku parcela číslo 498/32 o výměře 123 m2 v katastrálním území Šumperk za
<br> podmínek:
<br> ▪ účel prodeje: zahrada
▪ kupní cena: 400,-Kč/m2 + DPH v případě zákonné povinnosti odvodu
▪ kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru
<br> nemovitostí
<br> ▪ nabídka platí do 31.12.2021
<br>
SNÍKMEK:
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 15.10.2021 do 01.11.2021
<br>
<br>
2021-10-15T08:32:23+0000
Not specified
č usn 3453 prodej části p p č 126 v k ú Horní Temenice
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODEJE
<br> Rada města ze dne 14.10.2021
<br> Číslo usnesení: 3453 /21
<br>
<br> Předmět.: část pozemku parcela číslo 126 o výměře cca 450 m2 v katastrálním území Horní
<br> Temenice za podmínek:
<br> ▪ účel prodeje: zahrada
▪ kupní cena: 538,-Kč/m2 + DPH v případě stanovení odvodu zákonné povinnosti DPH
▪ kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,před podáním
<br> návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br> ▪ kupující uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu
▪ kupující převezme povinnosti údržby stávajícího bezejmenného toku
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 15.10.2021 do 01.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
2021-10-15T08:31:51+0000
Not specified
č usn 3452 prodej p p č 682 1 a 682 9 v k ú Horní Temenice
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODEJE
<br> Rada města ze dne 14.10.2021
<br> Číslo usnesení: 3452/21
<br>
<br> Předmět.: pozemek Parcela číslo 682/1 o výměře 2785 m2 a pozemek parcela číslo 682/9 o
<br> výměře 1465 m2 oba v katastrální území Horní Temenice,za podmínek:
<br> ▪ kupní cena: min.33,-Kč/m2
▪ účel prodeje: využití k zemědělské činnosti
▪ kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práv do katastru
<br> nemovitostí
<br>
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 15.10.2021 do 01.11.2021
<br>
2021-10-15T08:31:35+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4972058

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz