« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zpřístupnění hromadného seznamu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HPS 2019 TP VV podepsaná
Magistrát města Kladna
Odbor finanční – oddělení daní a poplatků
<br>
<br> Kontaktní spojení:
<br>
Tel: +420 312604358 E-mail: monika.veprovska@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Magistrát města Kladno,Odbor finanční - správce místních poplatků,podle ustanovení § 49
a § 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů oznamuje,že
<br>
od 20.10.2021 do 22.11.2021
<br>
je u správce poplatku,v budově Magistrátu města Kladno,dveře č.007 dle aktuálních úředních
hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.OF/6023/21-2,kterým je
<br>
VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK
za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
<br> využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě FO přihlášené k pobytu)
<br>
za zdaňovací období 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
všem poplatníkům,kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě
splatnosti stanovené obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladna č.02/17 o místních
poplatcích <.>
<br> V Kladně dne 11.10.2021
<br>
Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
vedoucí Oddělení daní a poplatků
Magistrátu města Kladno
<br>
<br> Datum vyvěšení: 20.10.2021
Bude sejmuto: 22.11.2021
Datum skutečného sejmutí:
<br>
<br>
2021-10-12T09:04:08+0200
XXXXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4972056

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz