« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
v v :
<br> i_šástecna uzavírka MK ul.Revoluční,Chodská,Čsl.armádyv Šumperku <.>
<br> 92,g\
<br> „»
<br>.n \ =:_ Hii'nqovych na.'._m- V 7 f) * - fn: - _.n \ “Š ' * _ - vů" ".=“ ! ils - -' ' _ _.< (yi.— __.' Jóga-' C umi-u" „13 53V? ! m 33 I „ gaz? 1“ l „ %; "= Š a š ši 23
<br> 829
<br> A 525 se;
<br> N:.som
<br> cuasw
<br> 45 Q“;
<br> “." | U 3.„ š
<br> ů-ns—ue ;
<br> PREJDETE
<br> few
<br> oz,/ff „ % AD mě
<br> Sv1 E13-cHonNEK ugnvŘEN
<br> NA PROTEJŠÍ STRANU
<br> m )
<br> : ;
<br> © - a: ___—___ _ao-sum - \a: : > z ' Š.“;Ž 34:2 “3 cd CHODNIK ; 33 _ m [1- > ru.<.> >“ a.':.<.> :[— SČ szcmw o \; : < Q 2 *bnN-n< Z- \Ř': __.: CÚ Švmžg“.Z \.<.> Q [— :) znam—1 < 153 *; CDK/3 CSQ'EO 5— fl.: w: _m Tm Š cl) “Ji : 6:4 i“ \“; É
<br> lílv
<br> 529 bude osazeno min.7 dní dopředu s datem platnosti <.>
<br> Pro zaiišlěni bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude při nedostatečných rozhledových podmínkách ( např.umístění
<br> vozidel stavby v prostoru pracovního místa na komunikaci,umístění staveništního materiálu a techniky atd.<.>.),při tvorbě
<br> kolon a při snížené viditelnosti (mlha.sněžení,hustý déšť apod.),provoz řízen aplikací mčniho řízení provozu náležitě poučenou osobou na místě akce za podminek,dle ust.5 79 zák.361/2000 Sb.<.> která bude vybavena a označena dle vyhlášky č.294.f2015 Sb <.>
<br> 92
<br> *)DBOR DOPRAVY
<br> „\smm
<br> nm 3m
<br> na:—sw cla-sw
<br> PODPEŠ
<br> ]?
<br> s: <.>
<br> „ <.>
<br> i? ': “
<br>.g; 22 : 2%
<br> 9-.“% 7 „r: : l,jg 3 Eo :,U 11:5,: =! * ln! 15
<br> 15 an-snm
<br> & &;
<br> 755 815
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
<br> Částečná uzavlrka MK ul.Revolučnlw Chodská,Csl.armády v Šumperku <.>
<br> Adresa provozovny: Pavnlknaa : Olomouc na co
<br> „'a
<br> Tento dokument le součástí systému TP online.Bv! vvaofen v elektronické podobě laka jediný autentický dokument <.>
<br> Schéma Bl17
<br> Standardní pracovní místo na chodníku,stezce pro cyklřsty „ nebo stezce pro chodce a cyklisty <.>
<br> ZZ podélné uzávěry
<br>...
oop
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 112921/2021
<br> Naše sp.zn.: 110266/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 12.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02CL6XW*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 5.10.2021 žádost od
<br>
<br> MONTEZA PLUS spol.s r.o <.>,IČO: 28332636,Na zákopě 525/1g,Chválkovice,779 00 Olomouc <,>
<br> kterou zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2 <,>
<br> 779 00 Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul <.>
<br> Chodská (v úseku mezi ul.Revoluční a ul.Čsl.armády) a ul.Čsl.armády (v místě křižovatky s ul <.>
<br> Chodská) v Šumperku,z důvodu pokládky nových optických kabelů v termínu od 18.10.2021 –
<br> do 5.11.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 11.10.2021 č.j.KRPM-120349-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve zně...

Načteno

edesky.cz/d/4972055

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz