« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zemní kablové vedení NN situace (1)
%“ Vyvedení nového zemního abei ého e ení ze stávuiící trafosta ice _011.„„,5:— 5 O _ ' „' ŠP :! t _ -.&% Nové zemní kabelové vedení AYKY 3x240+120 v déice 453m g 0 “0 si “ \ \: uložené v souběhu se stávaiícím kabelem AYKY 3x120+70.Ě p EÉPP \ “ á: š ? +.6734,353 = (; ŠŠŠ —— // 830/1 I— —-* „ š * * * —„„_ * / '— _____ -—- * —„ —„„ _— \ (i p "' : _ _ = = =.: :::-_ = : _ —.— 2/608 \ > _ : > ( ? ušfnklm :esln “* \% Ě si „=> :; p 1.g: _? ; 'š—M %.š a 5: :P? í __ ? __: _“ _— = Š: m & ŠP % AŠP IG“ % ou \ĚP gif ? &; % IĚPP %.<.> i( co P! Ř) 675 F:: = a: =; ““M“ ? ep u r — ez \ ““ e =_.<.> Ip = PŠ J ““ JN " a“ * SJB/=== „ „,za ap _„ - _.r % Í * í % ;,„;.f! & U,' k LI.a.J r ia_ř—ňř"*—f—Í_Jrď ! % Ě ' 4 * \ L,a— *? “> & 3 \ \ —-.<.> ____ "\ ! a \ QM L'" “= "' '! :“ _ “>“ J' % P Š % p \I k fl ; “ “— ! ? a' N “ Í _Křa—ř— J: 1 5:1 a,' u “ „: = a.% p $!; „___ < (<) „ —- k „„ \.% p XXXX XXX oiovací skříň SRXXX umístěna v f X dě bude šp % -.<.> p _ obc-3 & % m Loučná P h 935 Ě P % P a - „ P * ' \L,“* aš! % : 5 +.<.> "Nl U'l,_ N „ & p oučná = % : a nad Desnou % _ :.<.> =?— ě _ \l.'? ta Š.A N \.3 3 p “5% * š XXXX “* > \ XXX „ £ -
<br> wm &
<br> 1/5158
<br> \!sz
Zemní kabelové vedení NN OZŘ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 112577/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 82408/2021 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02CKQD5*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 314
<br> ludmila.vesela@sumperk.cz
<br>
<br> 11.10.2021
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje INKOS-OSTRAVA,a.s <.>,IČO 48394637,Havlíčkovo nábřeží 696/22,702 00
<br> Ostrava 2
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 19.07.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby:
<br> Zemní kabelové vedení NN
<br> pod názvem stavby:
<br> Loučná nad Desnou-Kociánov č.p.11 NNk
<br>
<br> na pozemcích: st.p.92,parc.č.229/1,229/4,229/5,613/1,614/3,614/4 v katastrálním
<br> území Filipová,st.p.65,parc.č.809/2,829/2,829/3,829/4,855/2 v katastrálním území
<br> Kociánov.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Zemní kabelové vedení NN 0,4 kV pro posílení distribuční soustavy ČEZ zemním kabelem
AYKY 3x240+120 v celkové délce 453 m.Zemní kabel vede ze stávající trafostanice
<br> SU_0116 v krajnici komunikace a bude uložen ve volném terénu a v chodníku v hloubce
<br> 0,85 m v chráničce dn 160.V pojížděných plochách a pod komunikací je kabel uložen
<br> v hloubce min.1,20 m pod terénem v chráničce dn160.Vedení NN je ukončeno n nové
<br> rozpojovací skříni SR602 <.>
<br> - Viz příloha: situační výkres
<br>
<br> Na toto řízení se vztahuje zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,v platném znění <.>
<br>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) zákona č.18...

Načteno

edesky.cz/d/4968657

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz