« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek č 1 k Řádu veřejného pohřebiště
Dodatek č.1 k Řádu veřejného pohřebiště
<br> Řád veřejného pohřebiště schválený Radou města Šumperk dne 29.4.2020,pod číslem usnesení 1744/20 se rozšiřuje o následující:
<br> Vsypová loučka <.>
<br> Vsypy zpopelněných ostatků pod travnatý drn na vsypové loučce se provádí na základě objednávky sjednané v kanceláři veřejného pohřebiště
<br> Ke každému vsypu ostatků je možné si objednat zhotovení nápisu na kamennou stéiu v kanceláři veřejného pohřebiště.Nenídovoleno si zhotovení nápisu zajistit individuálně.Nápis má přesně dané jednotné parametry,které je povinnost dodržet <.>
<br> Vsyp a zhotovení nápisu je zpoplatněn <.>
<br> Květiny a dary pro zesnulého je možné odkládat na trávník v prostoru kamenné stély,není dovoleno vstupovat a odkládat je na trávník,kde se provádívsypy ostatků <.>
<br> Exhumace urny se zpopelněnými ostatky z pohřbu sjednaného obcí <.>
<br> Urnu se zpopelněnými ostatky z pohřbu sjednaného obcíje možné vydat z veřejného pohřebiště pouze ze závažných důvodů <.>
<br> Žadatel písemně požádá o vydání urny s ostatky.Žádost bude postoupena k individuálnímu posouzení Radě města a na základě jejího písemného vyjádření bude urna vydána <.>
<br> Vydání urny je zpoplatněno <.>
<br> V ostatním se Řád veřejného pohřebiště nemění <.>
<br> v <.>
<br> Tento dodatek č.1 byl schválen dne 23.09.2021 usnesením č.3343/21 a nabývá ú innosti od 01.11.2021 <.>
<br> Dodatek č.1 bude vyvěšen na úřednídesce města Šumperka po dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto dodatku na pohřebištích na místě obvyklém <.>
<br> v Šumperku dne 1.10.2021
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX lng.XXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Šumperka X.místostarostka města Šumperka

Načteno

edesky.cz/d/4967716

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz