« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení společného řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 111306/2021
<br> Naše sp.zn.: 83470/2021 DOP/JAVI
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
<br> Datum: 7.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02CJ80T*
<br>
<br> Obec Velké Losiny
<br> Rudé armády 321
<br> 788 15 Velké Losiny zast <.>
<br>
<br> MIDAKON s.r.o <.>
<br> Na Návsi 18/4
<br> 620 00 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Obec Velké Losiny,Rudé armády 321,788 15 Velké Losiny (IČO 00303551) zast <.>
MIDAKON s.r.o <.>,Na Návsi 18/4,620 00 Brno (IČO 08927677)
<br>
<br> (dále jen „stavebník“) podal dne 26.7.2021 žádost o vydání společného územního rozhodnutí
<br> a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) na stavbu:
<br>
<br> „Rekonstrukce lávky ML 03d a 04d – L1“
<br>
<br> na pozemcích parc.č.2727,387/2,391/1,397/2,398/1,410 a 741 v k.ú.Velké Losiny
<br>
<br> Dnem doručení žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné
<br> řízení“) <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> Jedná se o rekonstrukci stávajících lávek,které převádí pěší přes tok Losinku a jsou situovány po
<br> levé i pravé straně mostu ev.č.9c-M1 na místní komunikaci ul.Lázeňská.Lávky budou provedeny
<br> jako ocelové s dřevěnou mostovkou,s jedním mostním otvorem <.>
<br> Lávka ev.č.03d-L1 (vlevo směr lázně):
<br> délka přemostění 6,88 m
<br> délka lávky 8,45 m
<br> volná šířka 3,5 m
<br> šířka lávky 3,6 m
<br> výška lávky nad terénem 1,99 m
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4964004

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz