« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Anín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Anín
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: životního prostředí
<br> Oddělení: vodoprávní
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 102472/2021
<br> Naše sp.zn.: 77329/2021 ŽPR/MAIN
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: martina.indrova@sumperk.cz
<br> Datum: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02C7K7U*
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
<br> ve věci prodloužení platnosti stavebního povolení
<br>
<br> Žadatel: Povodí Moravy,s.p <.>,Dřevařská 932/11,602 00 Brno,IČ: 70890013,v zastoupení na
<br> základě pověření pro Martina Plachého,vedoucího útvaru TDS a projekce závodu Horní Morava <,>
<br> U Dětského domova 263,772 11 Olomouc,podal dne 01.07.2021 u Městského úřadu Šumperk <,>
<br> Odboru životního prostředí žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby vodního
<br> díla:
<br> „Hučivá Desná,Anín – stabilizace koryta toku“ <,>
<br> IDVT 10101461,Hučivá Desná,ČHP 4-10-01-0640 <.>
<br> Stavba je umístěna na pozemcích:
<br> p.č.549,111/1,550/2,550/1,557/17,548/26,70/2,548/27,70/6,70/3,27,548/12,9 <,>
<br> 3/2,548/11,3/5,548/8,3/1,527/1,548/1 a 3/4 v k.ú.Kouty nad Desnou <,>
<br> p.č.1645/1,1230/2,1656/116,1670/4 a 1636/2 v k.ú.Rejhotice <,>
<br> p.č.369/2,369/1,348/3,369/4,307/1,295,288,271 a 269/1 v k.ú.Přemyslov <.>
<br> Jedná se o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 05.06.2019 vydaného Městským
<br> úřadem Šumperk,Odborem životního prostředí pod č.j.MUSP 70371/2018.Stavba dosud
<br> nebyla zahájena z důvodu neposkytnutí finančních prostředků na realizaci této akce <.>
<br>
<br> Účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu:
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4897097

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz