« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o školení ŠPK V Losiny Libina na ÚD
S T A R O S T A M Ě S T A Š U M P E R K A
<br> 1|1
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br> e-mail: tomas.spurny@sumperk.cz
<br> www.sumperk.cz
<br> tel:
<br> ústředna:
<br> fax:
<br> +420 583 388 504
<br> +420 583 388 111
<br> +420 583 214 188
<br>
<br>
<br> Naše čj.: MUSP 100429/2021
<br> Naše sp.zn.: 4295/2021 SVV-PB/PEŠ
<br>
<br> *MUSPX02C4UTX*
<br>
<br>
V Šumperku dne 08.09.2021
<br>
<br>
Oznámení o školení zapisovatelů,předsedů a místopředsedů okrskových
<br> volebních komisí pro město Šumperk a obce Velké Losiny a Libina
<br>
V souladu s § 11 odst.2 písm.f) a § 14a odst.1 písm.f) zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách
<br> do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,Vám oznamujeme,že Český statistický úřad ve spolupráci s Krajským
<br> úřadem Olomouckého kraje provede školení určených členů okrskových volebních komisí k
<br> zásadám hlasování,k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování pro volby do
<br> Poslanecké sněmovny konané ve dnech 8.a 9.10.2021
<br>
<br>
<br> v úterý 21.09.2021 v 8.00 hod
<br>
ve velkém sále Divadla Šumperk,Komenského 312/3,Šumperk,787 01
<br>
pro zapisovatele,předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí na území města
<br> Šumperka a obcí Velké Losiny a Libina <.>
<br>
<br> Dle ust.§ 14f odst.5 zákona o volbách je zapisovatel,předseda a místopředseda okrskové
<br> volební komise POVINEN zúčastnit se školení k zásadám hlasování,k systému zjišťování a
<br> zpracování výsledku hlasování.Člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se
<br> školení,nemá nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce (§ 82 odst.1 zákona o volbách) <.>
<br> Důvody neúčasti na školení (i omluvené) přitom nejsou rozhodné <.>
<br>
<br>
<br> Vstup pouze s ochrannou dýchacích cest!
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> starosta města
<br>
<br>
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí odboru správního a vnitřních věcí
<br> tel.583 388 603,721 444...

Načteno

edesky.cz/d/4895788


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz