« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Informace správce daně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD informační schránka, přeplatek v hotovosti na úřední desku – kopie
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Informace správce daně:
<br>
Městský úřad Šumperk,odbor finanční a plánovací,jako správce daně tímto informuje daňové
<br> subjekty (poplatníky místního poplatku a daňové dlužníky):
<br>
<br>
<br> - k daňové informační schránce <,>
<br>
<br> že není technicky vybaven ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu
<br> § 69 a násl.zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový
<br> řád),a proto neposkytuje službu daňových informačních schránek <.>
<br>
<br>
<br> - k postupu při vrácení vratitelného přeplatku <,>
<br>
<br> že vratitelný přeplatek vrací v souladu s § 155a daňového řádu bezhotovostním převodem na
<br> účet nebo poštovním poukazem.V hotovosti vrací vratitelný přeplatek nepřesahující 1.000 Kč za
<br> podmínky,že byla řádně podána žádost o vrácení přeplatku,a že žadatel o vrácení přeplatku
<br> nemá zřízen účet u poskytovatele platebních služeb <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz