« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kopie odvolání p Pikny a KALUS spol s r o
výzva vyjádření k podanému odvolání
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 101070/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 111883/2020 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02C5OZW*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> 583388330
<br> helena.urbanova@sumperk.cz
<br>
<br> 08.09.2021
<br>
<br>
VÝZVA
<br> VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br>
<br> KALUS spol.s r.o <.>,IČO 47671564,Žerotínova 400/87,787 01 Šumperk 1 <,>
<br> XXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Žerotínova XXX/XX,XXX XX Šumperk 1
<br> podali dne 25.8.2021 odvolání proti rozhodnutí,které vydal odbor výstavby Městského úřadu
<br> Šumperk jako správní orgán dne 29.07.2021 pod spis.zn.111883/2020 VYS/HEUR,č.j.MUSP
<br> 86850/2021 na základě žádosti,kterou dne 29.10.2020 podala
<br> Obec Rapotín,IČO 00635901,Šumperská 775,788 14 Rapotín <,>
<br> kterou zastupuje AQUATIS a.s <.>,IČO 46347526,Botanická 834/56,602 00 Brno 2 <,>
<br> pověřen k jednání za společnost je Ing.XXXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Jánošíkova 119/12 <,>
<br> 643 00 Brno 43
<br> (dále jen "žadatel") <.>
<br>
<br> Správní orgán Vám podle § 86 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů zasílá stejnopis podaného odvolání a současně Vás
<br> v y z ý v á <,>
<br> abyste se k němu vyjádřil ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení této výzvy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha:
<br> - stejnopis podaného odvolání pana Jiřího Pikny
<br> - stejnopis podaného odvolání společnosti KALUS spol.s r.o <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.MUSP 101070/2021
<br>
<br>
<br> 2|2
<br> Obdrží:
<br> navrhovatelé (dodejky)
<br> AQUATIS a.s <.>,IDDS: ghccgrc
<br>
<br> ostatní hlavní účastníci (dodejky)
<br> Obec Rapotín,IDDS: nk3bjc2
<br> Obec Vikýřovice,IDDS: fvybvy6
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz