« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
“my/__ <.>
<br> směr Jeseník
<br> mm imuwnwmmmmmmmnamm
<br> A na A Pnennsue 00va znmw \ ? B 20mm MAČERVEIIOEILE FRUNWANÉM smumtu -'
<br> „ 50? \\05' 513 (7.5t) * E13 MIMO VOZIDLA STATKU
<br> - PO DOBU UZAVÍRKY DDČASNÉ ZRUŠENÍ oz
<br> _.513 (7,50 +E3a 750 rn „ -- 5:0 DOBU UZAVÍRKY DOČASNÉ ZRUŠENÍ oz
<br> Whey;
<br> MĚS “ ŠUMPERK;- ODBOR DOPRAVY \ODPIS
<br> <.>
<br> Situace do avního značení & objízdné trasy pro akci " Maršíkovská pouť 2021"
<br> Datum konání: 25.9.2021,6:00 - 18:00 hod.Katastr.území: Maršíkov,Velké Losiny,Filipová Obec: Velké Losiny,Loučná nad Desnou
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 101289/2021
<br> Naše sp.zn.: 99434/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 9.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02C5YTS*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 6.9.2021 žádost od
<br> Obec Velké Losiny,IČO: 00303551,Rudé armády 321,788 15 Velké Losiny
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/4502 (u křižovatky se
<br> silnicí III/4504 a u křižovatky se silnicí I/44) a III/4504 (v úseku od křižovatky se silnicí III/4502
<br> po křižovatku se silnicí I/44) v k.ú.obcí Velké Losiny a Loučná nad Desnou,z důvodu pořádání
<br> Maršíkovské pouti dne 25.9.2021 v termínu od 6:00 hod.– do 18:00 hod <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 8.9.2021 č.j.KRPM-106659-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provo...

Načteno

edesky.cz/d/4892940

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz