« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejná vyhláška - Zdeněk Hudec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Výzva Hudec Zdeněk
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
Naše čj.: MUSP 100386/2021
<br> Naše sp.zn.: 88160/2021 SVV-SP/EVP
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02C4SN5*
<br>
Šumperk 7.9.2021
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXX XXXXXXXX <,>
<br> vedoucí oddělení správního odboru správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,odbor správní a vnitřních věcí v souladu s ust.§ 25,odst.1,2 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších přepisů /dále jen správní řád/ oznamuje,že
<br> písemnost vydaná dne 7.9.2021 pod spisovou značkou 88160/2021 SVV-SP,č.j.MUSP
<br> 100343/2021,adresovaná:
<br>
<br> panu Zdeňkovi Hudcovi,nar.dne 5.4.1982,trvale hlášenému v Šumperku,Fibichova 1 <,>
<br>
<br> je uložena na Městském úřadu Šumperk,odboru správním a vnitřních věcí,oddělení správním <,>
<br> Šumperk,Jesenická 31 /nová přístavba,vchod z ulice Rooseveltovy/ v kanceláři č.321 nebo 323
<br> ve druhém poschodí.Písemnost si jmenovaný/á/ může vyzvednout ve dnech pondělí až čtvrtek
<br> od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin <.>
<br>
<br> Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů /a zveřejněna též dálkovým přístupem/,patnáctým
<br> dnem po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou – podle ust.§ 25,odst.2
<br> správního řádu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení správního
<br> odboru správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Text24
Text25
Text23
<br> 2021-09-07T12:07:04+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4892938

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz