« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Čá “račná uzavírka MK ul.nám.Svobody a úplná uzavírka ul.17 <.>
<br> \—.<.> J.W.<.> _.„ r - *“ -:.„\,<.> (=:
<br>.<.>.<.> ».Š,<.> < "owns „.a a „„a „ O „ _ _
<br> Ši
<br>.—* ___7 <.>
<br> __,„%TSŘŠ: ÚŘAD “' \ šUMPERK : \,1.Niagary—hava \ \ÉDBOR.D(DPRAAMsv ? * \ DHS
<br> nam „w
<br> GPZ-novat: Valar Lukáš Datum: 7.5.2021
<br> Částečná uzavírka MK
<br> ul.nám.Svobody a úplná uzavírka ul.17.Listopadu Mmmvmwzř'avclkovai V Šumperku.olomouc 712 na
<br> 828 bude osazeno min.7 dní dopředu s datem platnosti <.>
oop
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 100463/2021
<br> Naše sp.zn.: 98526/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 7.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02C4X4T*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 2.9.2021 žádost od
<br>
<br> MICONEX real estate s.r.o <.>,IČO: 01706713,V Horkách 76/18,Liberec IX-Janův Důl,460 07
<br> Liberec
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul.17 <.>
<br> listopadu,ul.Americká,ul.8.května,ul.Čsl.armády,ul.Šmeralova a nám.Svobody v Šumperku <,>
<br> u důvodu stavebních prací a rekonstrukce hotelu Grand v termínu od 25.9.2021 – do 3.10.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 7.9.2021 č.j.KRPM-105194-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání...

Načteno

edesky.cz/d/4892935

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz