« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Czech Gravity Sports Association o.s.Ve Smečkách 11 110 00 Praha 1
<br> Věc : Žádost o povolení zvláštního užívání silnic z důvodu pořádání sportovní akce „ Downhill Skateboarding - Staré Město
<br> Žádost o vyjádření k vydání povolení zvláštního užívání silnic,z důvodu pořádání výše uvedeného závodu <.>
<br> Sportovní akce proběhne ve dnech : 10.9.2021— příprava tratě,závod - 11.9.2021 a 12.9.2021,v době od 08:00hod do 17:00hod <.>,za částečně omezeného provozu,s úplným uzavřením po dobu samotných závodů - časový interval závodu max.dvacet minut na sjezd.Předpokládaný rozsah sjezdů 12 za den <.>
<br> Danou akcí bude dotčena silnice- silnice |ll446,na trase Nová Seninka — Kladské sedlo,km 86,780 - 89,580 <.>
<br> Pořadatelská organizace: Czech Gravity Sport Association o.s <.>,Ve Smečkách 11,110 00 Praha 1,IČ: 26566311
<br> Na základě informací o akci býla vypracovaná DIO od firmy Dopravní zančení K.H <.>
<br> Závody : vrchu Silnice ílf446 Kladské sedlo
<br> [ANOVENÚl
<br> 'STSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ÚDBOR DOPRAVY
<br> DDPlS
<br> Osoba odpovědná za přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: XXXX XXXXXXX,Pod Bání XXXX/X,Praha X XXX XX,RČ: 8112290461
oop
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 100571/2021
<br> Naše sp.zn.: 95417/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 8.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02C529S*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 25.8.2021 žádost od
<br> Czech Gravity Sports Association z.s <.>,IČO 26566311,Ve Smečkách 1326/11,110 00 Praha 1
<br> (dále jen „žadatel“) o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/446 Nová Seninka –
<br> Kladské sedlo (v km 86,780 – 89,580),k.ú.Staré Město,z důvodu pořádání sportovní akce:
<br> „Downhill skateboarding – freeride Seninka“,v termínu od 10.9.2021 – do 12.9.2021
<br> (vždy od 8:00 hod.– do 17:00 hod.) <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 7.9.2021 pod č.j.KRPM-105168-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oz...

Načteno

edesky.cz/d/4892933

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz