« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva města dne 16.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Materiály
zm24 16-09-21/00 - Pozv�nka/Pozv�nka.rtf
2|2
<br>
<br> STAROSTA MĚSTA ŠUMPERKA
<br> Suaperk
<br>
<br>
<br>
1|1
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br> e-mail: tomas.spurny@sumperk.cz" tomas.spurny@sumperk.cz
<br> www.sumperk.cz
<br> tel:
<br> ústředna:
<br> fax:
<br> +420 583 388 504
<br> +420 583 388 111
<br> +420 583 214 188
<br>
<br>
<br>
<br> Naše čj.: MUSP 90724/2021
<br> Naše sp.zn.: 90724/2021 TAJ/IVNO
<br>
<br> *MUSPX02BRDG7 *
<br>
<br>
<br> POZVÁNKA
<br>
<br>
<br> na 24.zasedání zastupitelstva města Šumperka,které se uskuteční ve čtvrtek 16.září 2021
od 15:00 hodin v zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu,Rooseveltova ul <.>,Šumperk <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Program:
<br>
<br>
<br> Poskytnutí finančního daru obcím postiženým živelnou katastrofou
<br>
<br>
<br> zm24 16-09-21/01 - Poskytnut� finan�n�ho daru obc�m posti�en�m �ivelnou katastrofou/�KV 1 - poskytnut� finan�n�ho daru obc�m posti�en�m �ivelnou katastrofou.rtf
gumperk
<br>
<br>
<br>
2|2
<br> gumperk
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: Mgr.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí odboru ŠKV
<br> X|X
<br> Předkládá: Mgr.XXXXX XXXXXX,starosta města
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
Odbor: školství,kultury a vnějších vztahů
Čj.: MUSP 98837/2021
<br> *MUSPX02C2QKO*
<br>
<br>
<br> gumperk
<br>
<br>
<br>
2|2
<br> gumperk
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval:
<br> 1|2
<br> Předkládá:
<br>
<br> ŠKV 1
<br>
<br> Materiál pro jednání zastupitelstva města
dne 16.09.2021gumperk
<br>
<br>
<br>
2|2
<br> gumperk
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval:
<br> 1|2
<br> Předkládá:
<br>
<br>
<br> Poskytnutí finančního daru obcím postiženým živelnou katastrofou
<br>
<br>
<br> Obsah: 1.Poskytnutí finančního daru obcím postiženým živelnou katastrofou
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br>
<br> ZM schvaluje
<br> poskytnutí finančních darů obcím Moravská Nová Ves,Hrušky,Mikulčice a Lužice,které byly dne 24.06.2021 postiženy živelnou katastrofou v podobě ničivého tornáda.Každá z obcí obdrží finanční dar ve výši 50 000,-Kč <.>
<br> Dárce: Město Šumperk,náměstí ...
Rozpis písemných materiálů
Rozpis písemných materiálů pro 24.zasedání ZM dne 16.září 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
Ad 6.Majetkoprávní záležitosti
<br>
<br> MJP 1 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 13,Šumperk
<br> MJP 2 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 13,Šumperk
<br> MJP 3 – nabídka k využití předkupního práva k pozemku p.č.1632/13 a k podílu na
<br> pozemku p.č.1632/1 v k.ú.Šumperk (or.za domem Čsl.armády 52)
<br> MJP 4 – budoucí prodej části p.p.č.1998/1 v k.ú.Šumperk
<br> MJP 5 – realizace prodeje části p.p.č.222/101,dle GP p.č.st.464 v k.ú.Horní Temenice
<br> MJP 6 – vyhlášení moratoria na prodej pozemků č.st.4691-4702/1 v k.ú.Šumperk
<br> MJP 7 – prodej části p.p.č.1240,dle GP p.č.1240/2 v k.ú.Horní Temenice
<br> MJP 8 – prodej p.č.571/5 v k.ú.Šumperk
<br> MJP 9 – prodej p.č.571/7 a části p.č.571/6 v k.ú.Šumperk
<br> MJP 10 – změna usnesení ZM č.478/20 ze dne 14.5.2020
<br> MJP 11 – informativní materiál - oprava cesty - p.č.1210 v k.ú.Horní Temenice
<br>
<br>
<br>
<br> Ad 7.Různé
<br>
<br> SVV 1 – volba přísedících Okresního soudu v Šumperku
<br> TAJ 1 – dodatek č.14 k veřejnoprávní smlouvě s městem Zábřeh
<br>
<br> Zápis z finančního výboru dne 6.9.2021
<br> Zápis z kontrolního výboru dne 31.8.2021

Načteno

edesky.cz/d/4892931

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz