« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva
č.j.40 Nc 2667/2021- 15
<br> V Y HLASKA Okresní soud v Šumperku ve věci
<br> zemřelého: XXXX XXXXX,narozenýX.X.XXXX bytemjesenická XXXX/X,XXX 01 Šumperk
<br> vyzývá každého,kdo zná okolnosti,znichž lze zjistit datum smrti zemřelého Jiřího Pelára nebo které by k takovému zjištění mohly vést,aby o nich podal ve lhůtě 1 měsíce od uveřejnění této vyhlášky zprávu podepsanému soudu <.>
<br> Uvedená lhůta končí dnem 23.8.2021 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Městský úřad Šumperk jako matn'čm úřad oznámil dne 14.7.2021 zdejšímu soudu,ze na základě listu o prohlídce zemřelého Jiřího Pelára,prohlížející lékař neurčil datum smrti jmenovaného a
<br> tudíž nelze datum smrti zapsat dle matričního zákona do příslušné knihy úmrtí Městský úřad Šumperk tedy žádá o určení data smrti zemřelého pro dodatečný záznam v knize úmrtí.Soud tedy postupoval dle ustanovení 5 13 a S 60 zákonač.292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních,a zahájil řízení o učení data smrti jmenovaného <.>
<br> Dle listu o prohlídce zemřelého,sepsaného dne 30.6.2021,byl zemřelý nalezen na adrese Šumperk,Jesenická 1667/5 a datum jeho umrti bylo stanoveno odhadem na den 29.6 2021 <.>
<br> Po uplynutí lhůty uvedené ve výroku tohoto usnesení určí soud datum smrti ve svém rozhodnutí <.>
<br> Šumperk 23.července 2021
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX v.r.samosoudkyně
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje XXXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Č i.: XX Nc XXXX/XXXX-XX
<br> USNESENÍ
<br> Okresní soud v Šumperku rozhodl vyšší soudní úřednici Bc.Markétou Vlčkovou ve věci
<br> zemřelého: XXXX XXXXX,narozený X.X.XXXX „ bytem ]esenická 1667/5,787 01 Sumperk <,>
<br> takto:
<br> I.Soud podle 5 13 a S 60 zákona č.292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních,zahajuje řízení o určení data smrti Jiřího Pelára,narozeného 6.6.1961,naposledy trvale bytem Jesenická 1667/ 5,787 01 Sumperk <.>
<br> II.Soud podle 5 61 zákona č.292/2013 Sb.o zvláštních řízeních soudních,jmenuje pro řízení o určení data smrti opatrovníka Evu Janíčkovou,narozenou 6.11.1963,bytem
<br> Do...

Načteno

edesky.cz/d/4792665

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz